Προκήρυξη για την πρόσληψη πιλότων στο ΠΣ

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη τριών (3) συμβασιούχων χειριστών στα Ε/Π του ΠΣ

Αναρτήθηκε σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54/Α.Π.Σ σε όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr) και σε εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας με μέριμνα της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας/Α.Π.Σ., η προκήρυξη για την πρόσληψη τριών (3) συμβασιούχων χειριστών στα Ε/Π τύπου AS – 332L1 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση (ΕΔΩ)