Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων υποψηφίων για πρόσληψη Συνοριακών Φυλάκων για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

Δείτε εδώ τη σχετική Ανακοίνωση.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων.

Δείτε εδώ τον πίνακα ικανών υποψηφίων (γενική σειρά).

Δείτε εδώ τον πίνακα ικανών υποψηφίων (ειδική κατηγορία).