Πόσοι θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Το ΦΕΚ με το οποίο καθορίζεται ο αριθμός εισαγωγής των επιτυχόντων στη Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομίας.
Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ στο οποίο καθορίζεται ο αριθμός εισαγωγής των επιτυχόντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2015- 2016, στη Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2016- 2017.
https://drive.google.com/file/d/0B55_g_TxyjchY3ozY01hSVVoRm8/view