ΠΟΑΣΥ: “Υλική και ηθική αποζημίωση για την υπερεργασία κατά την περίοδο της αναστολής χορήγησης αδειών στους Αστυνομικούς”

Επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη , και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς επίσης κοινοποίηση προς όλους του υπηρεσιακούς παράγοντες, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων

Με κοινοποίηση προς το Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, τον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού και τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις των Αστυνομικών, όπως επισημαίνουν οι συνδικαλιστές της ΕΛΑΣ προς τον αρμόδιο Υπουργό, «Η αρχή της χρηστής διοίκησης επιβάλλει τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των υπαλλήλων και εργαζομένων ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία του Κράτους και την δίκαιη ικανοποίησή τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους και την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο.

Όπως όμως γνωρίζετε και σας καταγγέλλουμε το τελευταίο διάστημα, σειρά έκτακτων γεγονότων έχουν ανατρέψει κάθε έννοια της καλώς εννοούμενης «κανονικότητας» του αστυνομικού σώματος, με πιο εξόφθαλμη δυσμενή συνέπεια την ουσιαστική κατάργηση του κατοχυρωμένου δικαιώματος στην ανάπαυση μέσω της χορήγησης συγκεκριμένων αδειών κατά τη διάρκεια τόσο του τρέχοντος όσο και του προηγούμενου έτους. Αυτή η κατάσταση έχει απασχολήσει και το συνδικαλιστικό μας κίνημα, το οποίο μέσω των παρεμβάσεών του, έχει ζητήσει πολλές φορές την προστασία των δικαιωμάτων των αστυνομικών ως εργαζομένων και όχι ως αναλώσιμων «υπηρεσιακών οργάνων».

Επειδή βρισκόμαστε προ της λήξης της υπηρεσιακής περιόδου εξάντλησης των αδειών που -λόγω των έκτακτων γεγονότων από τα μέσα του 2019 μέχρι και σήμερα- δεν έχουν ακόμα απορροφηθεί από τους συναδέλφους αστυνομικούς, σας υποβάλλουμε συγκεκριμένες προτάσεις και σας καλούμε να τις αποδεχθείτε και να τις υλοποιήσετε, προκειμένου να επανέλθει η νομιμότητα, αλλά και ως ελάχιστη αναγνώριση της καταπόνησης στην οποία υποβάλλεται αδιαλείπτως το αστυνομικό προσωπικό, τουλάχιστον επί ενάμισι χρόνο. Ειδικότερα:

1)     Μετά τη λήξη της αναστολής των αδειών του αστυνομικού προσωπικού (από 14-12-2020 ή όποτε αυτή παραταθεί), να δοθεί παράταση στη δυνατότητα χρήσης του υπολοίπου των αδειών του αστυνομικού προσωπικού, έως τουλάχιστον τον Ιούνιο του 2021 και

2)     Να αποζημιωθούν όλοι οι αστυνομικοί, για την υλική ζημία, αλλά και για την βλάβη που έχουν υποστεί από το 2019 και εντεύθεν, με τις διαρκείς αποφάσεις περί  αναστολής των αδειών τους από την Υπηρεσία, επιβάλλοντάς τους πρόσθετη εργασία και ανατρέποντας κάθε οικογενειακό τους προγραμματισμό.

Με την υιοθέτηση αυτών των ελάχιστων προτάσεών μας, θα υπάρξει στοιχειώδης αναγνώριση της υπερπροσπάθειας της Ελληνίδας και του Έλληνα αστυνομικού και θα αμβλυνθούν τα αισθήματα αδικίας και εγκατάλειψης που του έχουν προκληθεί.

Η Ομοσπονδία μας αναμένει την άμεση ανταπόκρισή σας και την ικανοποίηση των πιο πάνω αιτημάτων μας».

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.