«ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2014»: Σειρήνες συναγερμού Πολιτικής Άμυνας

Σειρήνες θα ηχήσουν σε όλη την χώρα.
Στο πλαίσιο της άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2014» (01/10) , θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, σε όλη την επικράτεια.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το πρόγραμμα για την Αθήνα περιλαμβάνει,
– Στις 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για εξήντα (60) δευτερόλεπτα (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης).
– Στις 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για εξήντα (60) δευτερόλεπτα (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

Η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, έχει καθαρά δοκιμαστικό χαρακτήρα και δεν συντρέχει κανένας λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport