Παράταση χρόνου χορήγησης άδειας για το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ

Παράταση της κανονικής άδειας του 2016 για το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.

Μέχρι τις 10 /04 /2017 με κανονιστικές διαταγή παρατείνεται η χορήγηση άδειας έτους 2007 για το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ

Αδεια_2016