ΟΜΥΠΑΕ: “Άτομα που ουδεμία σχέση έχουν με τον κλάδο, παρουσιάζονται ως σωτήρες του εργασιακού μας βίου”

Αυστηρή Ανακοίνωση της Ομοσποδνίας Υπαλλήλων Προσωπικού Ασφαλείας Ελλάδος (ΟΜΥΠΑΕ)

ΟΜΥΠΑΕ_ανακοινωση28032019ΟΜΥΠΑΕ_ΙΙανακοινωση28032019