Οι πίνακες των Τακτικών Μεταθέσεων 2016

Με μικρή διαθεση, στις περισσότερες Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις της επικράτειας οι θέσεις για το ένστολο προσωπικό στο βαθμό Ανθ/μων και Υπαστυνόμων, στο πλαίσιο των Τακτικών Μεταθέσεων για το 2016, με την πλειοψηφία των ενστόλων να το σχολιάζει αρνητικά. ΤΑΚΤΙΚΕΣ2016