Οι αλλαγές στην ΕΥΠ και έλεγχος στις “συνακροάσεις”

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, την αναδιάρθρωση της ΕΥΠ μεταξύ άλλων

Με ουσιαστικές παρεμβάσεις προς πέντε κατευθύνσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία της ΕΥΠ και για την ασφάλεια των επικοινωνιών, απαντά η κυβέρνηση στο κλίμα τοξικότητας που δημιουργεί η αξιωματική αντιπολίτευση, με αφορμή την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, συνεχίζοντας τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση παθογενειών που έχουν αναδειχθεί μέσα από την υπόθεση αυτή.

Από χθες το απόγευμα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο που έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών με διασφάλιση όλων των απαιτούμενων εγγυήσεων, την αναδιάρθρωση της ΕΥΠ για τη βελτιστοποίηση της δράσης της, την αυστηροποίηση του πλαισίου για την εμπορία, κατοχή και χρήση λογισμικών παρακολούθησης, την αναβάθμιση του επιπέδου κυβερνοασφάλειας στη χώρα και τη βέλτιστη ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας για την προστασία έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται:

 1. Τριπλό φίλτρο εγγυήσεων για τα πολιτικά πρόσωπα: α) τη διαδικασία κινεί μόνο η ΕΥΠ, β) πριν από τη διπλή εισαγγελική κρίση θα πρέπει να δώσει άδεια ο Πρόεδρος της Βουλής, γ) το αίτημα για την άρση οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία που καθιστούν άμεση και εξαιρετικά πιθανή τη διακινδύνευση της εθνικής ασφάλειας.
 2. «Πολιτικά πρόσωπα» λογίζονται ο/η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της κυβέρνησης, οι βουλευτές και ευρωβουλευτές, οι αρχηγοί των κομμάτων που εκπροσωπούνται στο εθνικό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ανώτατα μονοπρόσωπα όργανα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.
 3. Εκ νέου δυνατότητα του προσώπου που υπέστη την άρση απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας να μπορεί να ενημερώνεται εκ των υστέρων υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται ο σκοπός για τον οποίο διατάχθηκε η άρση και μετά την πάροδο 3 ετών από την παύση της.
 4. Την ενημέρωση αποφασίζει τριμελές όργανο που απαρτίζεται από τον αρμόδιο εισαγγελέα, το διοικητή της ΕΥΠ ή το διευθυντή της ΔΑΕΕΒ και τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ.
 5. Η διαδικασία καταστροφής των αρχείων τυποποιείται και για το μεν περιεχόμενο της παρακολούθησης, προβλέπεται καταρχήν αυτόματη διαγραφή μετά την πάροδο 6 μηνών από την παύση της άρσης, για τον δε φάκελο με το υλικό τεκμηρίωσης για την άρση, προβλέπεται η καταστροφή του καταρχήν μετά την πάροδο 10 ετών από τη λήξη της άρσης.
 6. Άρση απορρήτου επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας μπορεί να αιτηθεί μόνο η ΕΥΠ και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, ενώ μέχρι σήμερα αίτηση θα μπορούσε να υποβάλει κάθε δημόσια Αρχή.
 7. Για πρώτη φορά ορίζεται η εθνική ασφάλεια για την οποία μέχρι σήμερα δεν υφίσταται στον νόμο ορισμός.
 8. Επανέρχεται ως είχε το κακούργημα για τη χρήση παράνομων λογισμικών και συσκευών και το πλημμέλημα της εμπορίας και κατοχής με ποινή 1-5 έτη.
 9. Με τη νέα διάταξη, όποιος κατέχει ή εμπορεύεται τα αναγραφόμενα στον κατάλογο λογισμικά και συσκευές τιμωρείται με βαριές ποινές χωρίς να απαιτείται η συνδρομή οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης, άρα καθολικά.
 10. Αλλαγές στη διοίκηση της ΕΥΠ όπου ως διοικητής θα ορίζεται πρόσωπο προερχόμενο από το διπλωματικό σώμα ή απόστρατος ανώτατος αξιωματικός, ενώ έως σήμερα ο διοικητής και οι υποδιοικητές μπορούν να προέρχονται από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
 11. Προστίθενται 3 νέες δομές στην οργάνωση της ΕΥΠ: α) Η Ακαδημία Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας με αποστολή την εκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση του προσωπικού της ΕΥΠ για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων του, β) η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για τον εσωτερικό έλεγχο της ΕΥΠ, γ) το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, με αρμοδιότητα για την προβολή του έργου της υπηρεσίας και για την ενημέρωση της κοινωνίας για τις δράσεις της και για τυχόν κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.
 12. Για τη βελτίωση του επιπέδου κυβερνοασφάλειας στη χώρα και προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πολυδιάσπαση των δομών προτείνεται η σύσταση Επιτροπή Συντονισμού για θέματα Κυβερνοασφάλειας μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Διεύθυνσης Κυβερνοάμυνας του ΓΕΕΘΑ, της Διεύθυνσης Κυβερνοχώρου της ΕΥΠ και της Ελληνικής Αστυνομίας.
 13. Προτείνονται 12 παρεμβάσεις με τις οποίες καλύπτονται κενά και αίρονται σχετικές ασάφειες προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του βασικού δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 14. Για την παρακολούθηση των σχετικών πολιτικών, συστήνεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Προσωπικών Δεδομένων.

__________________________

* eleftherostypos.gr