“Ο ιδρώτας μας δεν επιτρέπουμε πλέον να αποτιμάται και να αποζημιώνεται με φιλικά χτυπήματα στην πλάτη, συμπάθεια και ρεπό”

Ανακοίνωση της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, ενόψει της πανελλαδικής ένστολης συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Όπως αναφέρουν οι συντάκτες της συνδικαλιστής ανακοίνωσης, «Δηλώνουμε, τη συμπαράστασή μας στη δίκαιη διεκδίκηση των συναδέλφων συμβασιούχων πυροσβεστών για μόνιμη εργασιακή αποκατάσταση του συνόλου αυτών, η οποία θα συμβάλλει αφενός στην αντιμετώπιση του ζητήματος της έντονης υποστελέχωσης της υπηρεσίας και αφετέρου του αυξημένου μ.ο. ηλικίας του υπηρετούντος μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού.

Απαιτούμε:

 Τη νόμιμη οικονομική αποζημίωση κάθε εργασίας και υπερεργασίας μας

Την άμεση ενεργοποίηση της διαδικασίας μετάταξης με σκοπό τη λειτουργική αξιοποίηση του υπηρετούντος επιστημονικού πυροσβεστικού προσωπικού ως προσωπικού ειδικών καθηκόντων επ’ ωφέλεια της κοινωνίας και του δημοσίου συμφέροντος.

Την άμεση λειτουργία Σχολής Αρχιπυροσβεστών που θα αποσυμφορήσει την επετηρίδα και θα επιτρέψει τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη 4200 και πλέον Πυροσβεστών, Υπαρχιπυροσβεστών και Αρχιπυροσβεστών ΜΠ.

Την διάθεση κονδυλίων για τη διαρκή μετεκπαίδευση του προσωπικού εκ του προγράμματος προμηθειών μέσων και εξοπλισμού «ΑΙΓΙΣ» ή από λοιπούς πόρους της ΕΕ.

Ο ιδρώτας μας δεν επιτρέπουμε πλέον να αποτιμάται και να αποζημιώνεται με φιλικά χτυπήματα στην πλάτη, συμπάθεια και ρεπό. Έμπρακτος σεβασμός στη δουλειά μας, οι πυροσβέστες δεν είναι αναλώσιμοι αλλά επαγγελματίες πρώτης γραμμής».