ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 11-9-2001 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ: ΗΡΩΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

Αφιέρωμα στην 11 Σεπτεμβρίου, του Πύραρχου Γιάννη Σταμουλη και πρ. ΕΑΠΣ

11 Σεπτεμβρίου2014

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport