“Μετά από 22 χρόνια θυμήθηκαν την επιστροφή χρημάτων από Αστυνομικούς”

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών

Θέμα: «Κλήση για επιστροφή αχρεώστητης πληρωμής – κλήσης σε ακρόαση»

Συνάδελφοι,
Διά των εγγράφων της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας με θέμα: «Κλήση για επιστροφή αχρεώστητης πληρωμής – κλήσης σε ακρόαση», καλούνται μαζικά συνάδελφοι της σειράς 1996-1998 που φοιτούσαν ως Δόκιμοι Αστυφύλακες του Τ.Δ.Α. Αμυγδαλέζας, να καταβάλουν, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα, διάφορα χρηματικά ποσά τα οποία έλαβαν κατά τη διενέργεια των Δημοτικών και Νομαρχιακών Εκλογών του 1998, ως οδοιπορικά έξοδα!!!
Η Ένωσή μας έχει λάβει σωρεία δικαιολογημένων παραπόνων από τους πληττόμενους συναδέλφους, καθώς καλούνται να επιστρέψουν στην Υπηρεσία χρηματικά ποσά, τα οποία έλαβαν καλόπιστα πριν από 22 χρόνια (!!!) και εάν τυχόν καταβλήθηκαν αχρεώστητα, τούτο οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας και όχι δική τους.
Επιπλέον, τυχόν αξίωση της Υπηρεσίας για επιστροφή των χρημάτων αυτών έχει υποπέσει οπωσδήποτε σε παραγραφή, καθώς έχει παρέλθει εικοσαετία.
Επιπρόσθετα, τα χρήματα που ζητούνται από τους συναδέλφους να επιστρέψουν είναι σημαντικά για τον οικονομικό και οικογενειακό τους προϋπολογισμό.
Σε κάθε δε περίπτωση, δεν ευθύνονται επ’ ουδενί οι συνάδελφοι για το όποιο τυχόν λογιστικό έλλειμμα προέκυψε προ εικοσαετίας και πλέον !!!
Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών φρονούμε ότι το ζήτημα χρήζει συνολικής αντιμετώπισης από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών