Με σκύλους θα ψάχνουν ..τα μετρητά

Εκπαιδευμένα σκυλιά στο να εντοπίζουν μετρητά ετοιμάζεται να προμηθευτεί το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου όπως φαίνεται να περιορίσει τις ροές χρημάτων που “ταξιδεύουν” στο εξωτερικό.

image

Θα μπορούσε να είναι κυβερνητικό.. τρολάρισμα (!!!), αλλά το υπουργείο Οικονομικών συγκροτεί, επιτροπή, η οποία θα αξιολογήσει προσφορές για την.. καταλληλότητα σκύλων, με ικανότητα να μυρίζουν χαρτονομίσματα.
Τα σκυλιά με την καταληλη εκπαιδευση (!) θα μπορούν να ανιχνεύσουν ρευστό, όπως κάνουν τα σκυλιά της δίωξης ναρκωτικών, και εντοπιζουν ναρκεμπορος, σε χαρτονομίσματα τα οποία είναι κρυμμενα σε σημεία τα οποία δεν  εντοπίζονται.
Η σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών ωστσο δεν διευκρινίζει υους χωρους στους οποίους θα διατεθούν τα σκυλιά για τον εντοπισμο των…υπόπτων.
Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών και πιο συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Προμηθειών που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, συστήνεται επιτροπή (αποτελούμενη από εκπαιδευτές και συνοδούς σκύλων που υπηρετούν ήδη σε διάφορα τελωνεία)
«Έργο της επιτροπής είναι η αξιολόγηση τόσο των προσφορών όσο και της καταλληλότητας των σκύλων για εκπαίδευση και χρήση τους στην ανίχνευση ρευστών διαθέσιμων καθώς και η έγκαιρη υποβολή εις τριπλούν στην αρμόδια Διεύθυνση των σχετικών πρακτικών αξιολόγησης. Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει των κριτηρίων που καταγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα της παρούσης απόφασης ενώ η επιτροπή αξιολόγησης θα αποφασίσει για την ημέρα και ώρα που θα λάβει χώρα η αξιολόγηση», αναφέρεται στην απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με το παράρτημα της απόφασης, οι προς επιλογή σκύλοι θα πρέπει:

  1. Να προέρχονται κατά προτίμηση από τις φυλές Γερμανικός Ποιμενικός, Λαμπραντόρ ή Μαλινουά.
  2. Να είναι κατά προτίμηση ηλικίας δώδεκα (12) έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.
  3. Να φέρουν σήμανση με ηλεκτρονική ταυτοποίηση (μικροτσίπ).
  4. Να είναι εφοδιασμένοι α) με βιβλιάριο υγείας για τους σκύλους που προέρχονται από το εσωτερικό και β) διαβατήρια ΕΕ για αυτούς που προέρχονται από το εξωτερικό, στα οποία θα περιέχονται οι εμβολιασμοί και οι αποπαρασιτώσεις υπογεγραμμένα από κτηνίατρο καθώς και ο αριθμός του ηλεκτρονικού εμφυτεύματος (μικροτσίπ).
  5. Να έχουν εμφανές και ανεπτυγμένο το ένστικτο της ανίχνευσης – ανεύρεσης (ένστικτο καταδίωξης – pray drive) και επαναφοράς (retrieve) σε όλους τους χώρους όπου θα δοκιμάζονται με διάφορα παιχνίδια η άλλα αντικείμενα (μπαλάκια, σωλήνες, κλπ).
  6. Να είναι κοινωνικοποιημένοι, ισορροπημένοι και χωρίς φοβίες σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους, με ικανότητα να προσαρμόζονται εύκολα σε οποιοδήποτε περιβάλλον και με ένδειξη φυσιολογικής συμπεριφοράς απέναντι στους ανθρώπους.
  7. Να είναι ψυχολογικά υγιείς και να μην παρουσιάζουν νεύρα ή νευρωτικό χαρακτήρα.
  8. Να έχουν χαμηλή παρόρμηση εκδήλωσης του ενστίκτου προστασίας (defense drive).
  9. Να είναι απόλυτα υγιείς.