Με ΚΥΑ η λειτουργία «Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)»

Οργάνωση στη λειτουργία των ΜΚΟ οι οποίες δραστηριοποιούνται στο μεταναστευτικό

Μητρώο και για τα μέλη ΜΚΟ οι οποίες δραστηριοποιούνται στο μεταναστευτικό και πιστοποίηση για τους συνεργάτες και Φορείς με αποκλειστικό αριθμό μητρώου και ειδική ταυτότητα, με την επίδειξη της οποίας θα υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση στα ΚΥΤ, και τις δομές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου . Οι ταυτότητες, εκδίδονται από την Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων, με διάρκεια ισχύος 1 έτους  θα ανανεώνονται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της χορήγησής τους.  Με την δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Οικονομικών και του Μετανάστευσης και  Ασύλου ξεκινά η λειτουργία του «Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)»

Αυστηροί έλεγχοι και διαγραφές για δραστηριότητα μη εναρμονισμένη με τους όρους

Στο «Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)»  εγγράφονται οι Οργανώσεις καθώς και τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι και οι εθελοντές οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε δράσης, με τα δεδομένα καταχωρημένα στον ιστότοπο του Υπουργείου Μετανάστευσης (εδώ ) σε αυστηροποίηση των ελέγχων από τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες και σαφείς διατάξεις για αυτοδίκαιη διαγραφή όσων δεν πληρούν τους όρους λειτουργίας τους..

Η ΚΥΑ δημοσιεύτηκε το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης (14/04), και αφορά τη λειτουργία των ΜΚΟ οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.  Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού Μητρώου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή ή διαφοροποίηση των καταχωρημένων σε αυτό στοιχείων. Οι ΜΚΟ, τα μέλη, οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες τους υποχρεούνται εντός 24 ωρών από την οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία των φυσικών προσώπων, (π.χ. η αποχώρηση τους από την ελληνική επικράτεια ή από το πεδίο δράσεων και, ιδίως, η διακοπή της συνεργασίας τους), να αιτούνται τη διαγραφή τους από το Μητρώο και την άρση της πιστοποίηση τους. Σε περίπτωση που εντοπίζονται παρατυπίες, διαγράφονται αυτοδίκαια από τα Μητρώα, τόσο το φυσικό πρόσωπο όσο και η ΜΚΟ, και αίρεται η πιστοποίησή τους.