“Χορηγούν 20lt καυσίμου για τα υπηρεσιακά, κινούμαστε με ρεζέρβα”

Με το ..”δελτίο” η διάθεση στα καύσιμα για τα υπηρεσιακά οχήματα του Έβρου, με τους ενστόλους να καθημερινά εκτός των άλλων έλειψεων να έχουν να αντιμετωπίσουν και την περιορισμένη κίνηση.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣΗ κατάσταση όπως μας ενημερώνει ένστολος αναγνώστης του NantiaReport, στην περιοχή του Έβρου, με τα υπηρεσιακά οχήματα συνοριακής φύλαξης και τις μετακινήσεις του ένστολου προσωπικού, διαμορφώνεται σύμφωνα με τη διάθεση .. καυσίμου.

Για τους υπηρετούντες στην περιοχή του Έβρου, τις τελευταίες περίπου 10 ημέρες, το προβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν, αφορά την περιορισμένη διάθεση καυσίμου για την κίνηση των υπηρεσιακών τους οχημάτων. Με σχετική εντολή, τα υπηρεσιακά οχήματα, καθημερινά εφοδιάζονται με 20 λίτρα καυσίμου, με τις περιοχές αστυνόμευση και εποπτείας να είναι μεγάλες, και ως αποτέλεσμα πολλες φορες τα οχήματα, κινούτναι με τη .. ρεζέρβα.

Ενώ παραλληλα, η διαχείρηση των μεταναστευτικών ροών, χωρίς τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό (θερμικές, ασύρματοι, van) καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη για το ένστολο προσωπικό, ενώ σε κάποιες υπηρεσίες ο εξοπλισμός, έιτε είναι ανύπαρκτος είτε λόγω χρήσης έχει καταστεί εκτός λειτουργίας, με το κόστος συντήρης να καθίσταται αποτρεπτικό για τον ήδη περιορισμένο υπηρεσιακό προϋπολογισμό.