“Η μάχιμη πενταετία είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ χρόνος και ΟΧΙ πλασματικός”

..”με τα σημερινά δεδομένα οποιοσδήποτε μπορεί να προβεί στην αναγνώριση ή μη, σύμφωνα με τα προσωπικά του πιστεύω, δίχως να ισχύει κάτι διαφορετικό απ’ ότι ίσχυε”..

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών καθώς και η Ομοσπονδία από το έτος 2012 είχαν εκδώσει πολλαπλές ανακοινώσεις τονίζοντας τα πιθανά οφέλη της αναγνώρισής της. Πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος παραμένει η αναγνώριση της 5ετίας από τους αστυνομικούς. Τις τελευταίες ημέρες όμως παρατηρείται στις Υπηρεσίες μια αναστάτωση για να προλάβουν να αναγνωρίσουν την πενταετία πριν την 01/01/2017 !!!!

Η πρόσφατη ασφαλιστική νομοθεσία (ν.4387/2016) προβλέπει ρητώς επαυξημένα ποσά εισφορών για τα ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ χρόνια, ήτοι 20% επί των συντάξιμων αποδοχών. Η μάχιμη πενταετία είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ χρόνος και ΟΧΙ πλασματικός. Αν στο μέλλον ισχύσει άλλη νομοθεσία τούτο είναι άλλο ζήτημα. Συνεπώς, με τα σημερινά δεδομένα οποιοσδήποτε μπορεί να προβεί στην αναγνώρισή της ή μη, σύμφωνα με τα προσωπικά του πιστεύω, δίχως να ισχύει κάτι διαφορετικό απ’ ότι ίσχυε.
Χύτας Κων/νος
Αντιπρόεδρος Ε.ΑΣ.Υ.Α.