Κύπρος: “Αστυνομία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης”

Ο Προκόπης Γεωργίου, εα Ανώτερος Αστυνόμος, στην Αστυνομία της Κύπρου περιγράφει τη σχέση των στελεχών της Αστυνομίας και των Δημοσιογράφων.

“Ζούμε στην εποχή της πληροφορικής. Η χρήση ή η κατάχρηση των ΜΜΕ γίνεται ιδιαίτερα κοινωνικά αισθητή, καθότι κεντρική θέση μέσα στο κοινωνικό οικοδόμημα κατέχουν τα ΜΜΕ. Συχνά-πυκνά ακούονται κατηγορίες ενάντια σε δημοσιογράφους ότι είναι απρόσωποι μεταδότες, αναπαραγωγοί και όχι παραγωγοί της πραγματικότητας.

Ενίοτε, κατηγορούνται για διαρροή πληροφοριών που πλήττουν καίρια το ανακριτικό έργο και καταπατούν την υφιστάμενη νομοθεσία. Επ’ αυτού, οι δημοσιογράφοι κάνουν, κατ’ εμέ, τη δουλειά τους. Ευθύνη ακέραια φέρουν όλοι όσοι γνωρίζουν ένα γεγονός και επιλεκτικά το διαρρέουν για να αποκτήσουν την εύνοια του Τύπου.

Συνοπτικά, περιγράφοντας το δικαίωμα της πληροφόρησης, εξυπακούεται ότι το κοινό έχει δικαίωμα να γνωρίζει έγκαιρα και με ακρίβεια πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης κάθε δραστηριότητας, πολιτικής απόφασης κάθε δημόσιας υπηρεσίας, κάθε μορφή εγκληματικότητας, κάθε τι που επιβουλεύεται την έννομο τάξη.

Οι δημοσιογράφοι δεν θεωρούν τους εαυτούς τους ότι είναι το κυριότερο δίκτυο διά του οποίου το δικαίωμα της πληροφόρησης εκφράζεται. Το κράτος έχει θεσπίσει νόμους, οι οποίοι ξεκάθαρα και καθ’ ολοκληρίαν ορίζουν το είδος πληροφοριών στο οποίο οι δημοσιογράφοι και το κοινό μπορούν να έχουν πρόσβαση χωρίς καμιά απαγόρευση.

Σαν κανόνας οι Αστυνομικές Αρχές και άλλοι φορείς θα πρέπει να παρέχουν στους δημοσιογράφους σχεδόν κάθε πληροφορία που ζητούν. Όμως, υπάρχουν κάποια όρια στην ελευθερία της πληροφόρησης από την υφιστάμενη νομοθεσία, τα οποία πρέπει να τηρούνται με πάσαν αυστηρότητα, καθότι δυνατόν να βλάπτει το δημόσιο συμφέρον ή ακόμη να καταστρέφεται το ανακριτικό έργο.

Λυπάμαι να παρατηρήσω ότι σ’ αυτό τον τόπο είμεθα του ύψους και του βάθους. Άλλοτε, όλα στη δημοσιότητα και ενίοτε πέπλο σκότους και στα πιο ανώδυνα γεγονότα. Προσωπικά, εκτιμώ ότι στην εποχή μας ο λαός, η κοινή γνώμη, έχασαν τη δύναμή τους και έγιναν όργανο εκείνης της τάξης που κυριαρχεί και ελέγχει τα ΜΜΕ.

Τα ΜΜΕ είναι μια πραγματικότητα και η χρήση τους πρέπει να είναι θετική και να εκπληρώνει πραγματικά το σκοπό της ύπαρξής της. Όμως, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η διαπίστωση πως όσο πιο ελεύθερη στις δομές και στη λειτουργία της, όσο πιο κοινωνικοποιημένη γίνεται η ανθρώπινη ομάδα, τόσο τα ΜΜΕ εντάσσονται μέσα στις διεργασίες κοινωνικοποίησης για να φθάσουν να υπηρετούν τον Άνθρωπο και όχι να πλάθουν τον άνθρωπο ανδρείκελο.

Όλες οι κρατικές υπηρεσίες και ιδιαίτερα η Αστυνομία, έχουν ανάγκη από τη βοήθεια και τη συνδρομή της κοινής γνώμης και επ’ αυτού ο ρόλος των ΜΜΕ είναι πολύτιμος για την επιτέλεση των καθηκόντων τους.

Η Αστυνομία αποδεδειγμένα εδώ και καιρό έχει καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια και αποκατέστησε ικανοποιητική επαφή και συνεργασία, πνεύμα καλής θέλησης με τα ΜΜΕ. Κανονικά, Αστυνομία και δημοσιογράφοι πρέπει να έχουν μια παραγωγική συνεργασία, γιατί υπάρχει μια αλληλεξάρτηση μεταξύ τους.

Στην πράξη, η μεταξύ τους σχέση κυριαρχείται από καχυποψία και αμοιβαία εξωτερικά εχθρότητα. Ο κάθε αστυνομικός ανακριτής που διερευνά ένα σοβαρό έγκλημα που συγκλονίζει την κοινή γνώμη, μπορεί και πρέπει να κάνει κατάλληλη καλή χρήση των ΜΜΕ και όχι μόνο για να πληροφορήσει την κοινωνία, αλλά και πώς θα πάρει πολύτιμες πληροφορίες.

Δεν πρέπει να διαφεύγει κανενός ότι υπήρξαν περιπτώσεις όπου σοβαρά εγκλήματα εξιχνιάστηκαν από τα ρεπορτάζ του Τύπου.

Από την μακρόχρονη υπηρεσία μου στην Αστυνομία, διαπίστωσα ότι οι αστυνομικοί ανακριτές και οι δημοσιογράφοι είναι ταυτόχρονα φιλικοί σύμμαχοι και φιλικοί εχθροί -αντίπαλοι.

Στόχος αμφοτέρων είναι το καλώς νοούμενο δημόσιο συμφέρον. Θα είναι, δι’ εμέ, παράλειψη αν δεν αναφερθώ σε αστυνομικούς συντάκτες και άλλους λειτουργούς των ΜΜΕ, διακεκριμένα πρόσωπα, που είναι κριτές του έργου της Αστυνομίας, φίλοι και συνεργάτες της Αστυνομίας.

Είναι δάσκαλοι ήθους και δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Τέτοιες φιλίες και συνεργασίες δεν πρέπει να περνούν απαρατήρητες, αλλά, αντίθετα, να περιβάλλονται από δημόσιο έπαινο.”

__________

* philenews.com