Κρίσεις ΕΛΑΣ: Τοποθετήσεις Αστυνομικών Διευθυντών (ονόματα)

Ολοκληρώθηκαν οι μεταθέσεις – τοποθετήσεις των Αστυνομικών Διευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Μιχαήλ Καραμαλάκη, τοποθετήθηκαν – μετακινήθηκαν οι Αστυνομικοί Διευθυντές της Ελληνικής Αστυνομίας. Στη σχετική διαταγή προς τις Υπηρεσίες, προβλέπεται ότι Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές, οι οποίοι δεν αναφέρονται στην παρούσα, τοποθετούνται στις Υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά.