Κρίσεις ΕΛΑΣ: Ανανεώθηκε με ΠΔ η θητεία του Αρχηγού της ΕΛΑΣ, Α/Γ Κων/νου Τσουβάλα

Αναρτήθηκε το ΠΔ για την ανανέωση της θητείας του Αρχηγού της ΕΛΑΣ, Α/Γ Κωνσταντίνου Τσουβάλια, για ακόμη έναν χρόνο.

Οπως αναφέρεται στο Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε, “στην Αθήνα την 22 Ιανουαρίου 2018, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, παρατείνεται, (..) η θητεία ως Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Αντιστρατήγου Τσουβάλα Κωνσταντίνου του Βασιλείου, μέχρι ένα (1) ακόμη έτος”.

Με αυτή την εξέλιξη συνεχίζονται (23/01) οι Κρίσεις για τους Αξιωματικούς στην επετηρίδα της ΕΛ.ΑΣ