“Κομμένοι” Αττικάρχης και ΔΑΑ- Κρίση Αντιστρατήγων και Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας

Το Συμβούλιο Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυνομίας έκρινε και αποφασίστηκαν οι τοποθετήσεις Αντιστρατήγων της ΕΛ.ΑΣ

Διατηρητέος κρίθηκε μόλις ένας Αντιστράτηγος ενώ ένας “κόπηκε” λόγω ηλικίας. Πρόκειται για τον- μέχρι σήμερα Γενικού Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδας- Αντιστράτηγο Γεώργιο Γιάννινα ενω ευδόκιμα τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του έκρινε τον- μέχρι σήμερα Επιτελαρχη του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας- Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Λαγουδάκη, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων έκρινε τους 22 Υποστράτηγους της Ελληνικής Αστυνομίας

Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Αντιστρατήγου, τους Υποστράτηγους Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας

• Λάζαρο Μαυρόπουλο

• Γεώργιο Κανέλλο

• Γεώργιο Δούβαλη

Έκρινε, διατηρητέους τους Υποστρατήγους Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας :

• Ηλία Κοσσυβάκη

• Ελευθέριο Γκαρίλα

• Σπυρίδωνα Σκλάβο

• Νικόλαο Σπανουδάκη

• Χρήστο Κονδύλη

• Δημήτριο Μάλλιο

• Ελευθέριο Ντουρουντού

• Εμμανουήλ Δουρβετάκη

• Απόστολο Μαρτζάκλη

• Πασχάλη Συριτούδη

Έκρινε ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, εννέα Υποστράτηγους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων (τους απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν, θα αποστρατευθούν δε ύστερα από τριάντα (30) ημέρες, με άλλο προεδρικό διάταγμα)

• Γεώργιο Καστάνη

• Παρασκευά Σανιδά

• Αντώνιο Ρουτζάκη

• Πέτρο Τζεφέρη

• Εμμανουήλ Δασκαλάκη

• Νικόλαο Σκαρτσή

• Λάμπρο Παπαδόπουλο

• Ηλία Μαλεβίτη (Υγειονομικό-Ιατρό)

• Πηνελόπη Μηνιάτη (Εγκληματολογικών Εργαστηρίων)

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Ταξίαρχων της Ελληνικής Αστυνομίας.