Κομισιόν, εγκαλεί την Ελλάδα για τη διαδικασία λήψης αποτυπωμάτων και καταχωρησης στο Eurodac

Οχτώ διαφορετικές καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος της χώρας μας, έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράλειψη πλήρους μεταφοράς και εφαρμογής του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου.

ΕΙΔΟΜΕΝΗ_ΙΙΙ_03_12Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, για το διάστημα μεταξύ 20 Ιουλίου και 30 Νοεμβρίου, έχουν καταγραφεί στις μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα περισσότερες από 492.000 αφίξεις. Ωστόσο η Ελλάδα όπως σημειώνεται, έχει διαβιβάσει περίπου 121.000 δακτυλικά αποτυπώματα, από όσα έχουν καταγραφεί από το Eurodac.

«Η Επιτροπή αναγωρίζει και κατανοεί την πίεση που υφίστανται τα κράτη-μέλη, όπως είναι η Ιταλία και η Ελλάδα και για αυτό υιοθέτησε την προσέγγιση των Hot Spots. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν αλλάζει και είναι αναγκαία η «πλήρης εφαρμογή» της», δήλωσε η εκπρόσωπος του αρμόδιου επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης Τύπου στις Βρυξέλλες.

Στην ίδια ανακοίνωση, αναφέρεται ότι  οι αποφάσεις αφορούν την Ελλάδα, την Κροατία, την Ιταλία, τη Μάλτα και την Ουγγαρία.

Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα, την Κροατία και την Ιταλία να εφαρμόσουν τον κανονισμό Eurodac (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2013), ο οποίος προβλέπει την λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων άσυλο και τη διαβίβαση των δεδομένων στο κεντρικό σύστημα Eurodac εντός 72 ωρών.

Η αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού Eurodac είναι προϋπόθεση για τη λειτουργία του “ΔουβλίνοΙΙ” και τα προγράμματα μετεγκατάστασης της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο απηύθυνε διοικητικές επιστολές προς την Ελλάδα, την Κροατία και την Ιταλία. Ωστόσο επειδή όπως έχει διαπιτωθεί, δεν έχουν ακόμα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει προειδοποιητικές επιστολές στην Ελλάδα, την Κροατία και την Ιταλία .

Η Επιτροπή καλεί επίσης την Ελλάδα και τη Μάλτα να κοινοποιήσουν τα μέτρα που έχουν λάβει για την πλήρη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου (οδηγία 2013/32/ΕΕ), η οποία καθορίζει κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και την ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, και της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής (οδηγία 2013/33/ΕΕ), η οποία αφορά την πρόσβαση στις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο εν αναμονή της εξέτασης της αίτησής τους. Η Ελλάδα και η Μάλτα δεν έχουν κοινοποιήσει τα αναγκαία μέτρα μεταφοράς των οδηγιών.

Η Επιτροπή απηύθυνε (23/09) στην Ελλάδα, τη Μάλτα και άλλα 16 κράτη μέλη προειδοποιητικές επιστολές σχετικά με την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου. Την ίδια ημέρα απηύθυνε επίσης στην Ελλάδα, τη Μάλτα και άλλα 17 κράτη μέλη προειδοποιητικές επιστολές σχετικά με την οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής. Ωστόσο ούτε η Ελλάδα ούτε η Μάλτα έχουν ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή μέτρα μεταφοράς των οδηγιών, και αποφασίστηκε η Επιτροπή να απευθύνει «αιτιολογημένες γνώμες» σε αμφότερα τα κράτη μέλη σχετικά με τις οδηγίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, οι προειδοποιητικές επιστολές είναι το πρώτο επίσημο βήμα της διαδικασίας παράβασης. Τα κράτη μέλη οφείλουν να απαντήσουν εντός δύο μηνών και, σε περίπτωση μη κοινοποίησης, οφείλουν να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα μεταφοράς των οδηγιών. Απουσία ικανοποιητικών απαντήσεων ή κοινοποίησης των εθνικών μέτρων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να απευθύνει αιτιολογημένες γνώμες, που είναι το δεύτερο βήμα της διαδικασίας παράβασης.

Αφού λάβουν τις αιτιολογημένες γνώμες, τα κράτη μέλη οφείλουν να απαντήσουν στην Επιτροπή εντός δύο μηνών, κοινοποιώντας της τα μέτρα που έλαβαν για να διασφαλίσουν την πλήρη μεταφορά ή για να εναρμονίσουν πλήρως την εθνική με την ενωσιακή νομοθεσία. Εάν δεν το πράξουν, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τα εν λόγω κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει στο Δικαστήριο της ΕΕ την επιβολή χρηματικών ποινών.

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport