“Κλήτευση αστυνομικού ως μάρτυρα σε ποινικό δικαστήριο”

Ανακοίνωση ΣΕΦΕΑΑ αναφορικά με τη διαδικασία ύστερα απο κλήτευση Αστυνομικού ως μάρτυρα σε ποινικό δικαστήριο.

“Πολύ συχνά επικοινωνούν συνάδελφοι με το Σωματείο μας αναζητώντας τα ισχύοντα σχετικά με την κλήτευση αστυνομικού ως μάρτυρα σε ποινικό δικαστήριο για ιδιωτική του υπόθεση, επειδή δυστυχώς στις περισσότερες των περιπτώσεων οι υπηρεσίες τους , τους υποχρεώνουν να δαπανήσουν μέρος της αδείας τους ή να λάβουν οφειλόμενη Ημερήσια Ανάπαυση προκειμένου να μεταβούν σε δικαστήριο .

Μας κάνει όμως, αλγεινή εντύπωση ότι σε υπηρεσία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φωκίδας παρά το γεγονός ότι δεν μπήκαν καν στο κόπο, δεν ενδιαφέρθηκαν καν να αναζητήσουν τι ακριβώς προβλέπεται, παρότι φρόντισε το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α να ενημερώσει με το περιεχόμενο της διαταγής που επισυνάπτουμε , αρνήθηκε να αποδεχθεί τα διαλαμβανόμενα σε αυτό, με αποτέλεσμα ο συνάδελφος να αναγκαστεί να λάβει μέρος της αδείας του για να μεταβεί ως μάρτυρας σε Δίκη εκτός των ορίων της Διεύθυνσης που ανήκει !!!

Δεν είναι η πρώτη φορά που χρειάζεται να ενημερώσουμε συναδέλφους για τα δικαιώματα τους, είναι όμως από τις σπάνιες περιπτώσεις που υπηρεσίες ενώ “συλλαμβάνονται αδιάβαστες” να επιδεικνύουν έπαρση και να αρνούνται την εφαρμογή του Νόμου και των διαταγών, παρά την δική μας βοήθεια .

Το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α από ετών υπερασπίζεται σθεναρά τα δικαιώματα των εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία, φροντίζοντας να ενημερώνει και να παρεμβαίνει ή να δημιουργεί τις προϋποθέσεις να εξυπηρετούνται σε προσωπικό και εργασιακό επίπεδο οι Συνάδελφοι μας .

Η επισυναπτόμενη διαταγή και κάθε διαταγή που εκδίδει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, καθίσταται άχρηστο υλικό ,” tabula rasa”, μιας και αναγκάζει, καθ΄υπερβολήν φυσικά, να ζητήσουμε να εκδοθεί μια διαταγή που να απαιτεί να εφαρμόζονται οι ήδη εκδοθείσες διαταγές !!

klhteysh-astynomikwn-marthres-1klhteysh-astynomikwn-marthres-2

Φυσικά ο κίνδυνος επιβολής κυρώσεων σε τέτοιες περιπτώσεις όσο ανεβαίνουμε τα βαθμολογικά κλιμάκια και πλησιάζουμε την Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ο κίνδυνος εκλείπει, φυσικά το αντιστρόφως ανάλογο συμβαίνει για τις κατηγορίες ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β΄ Γ΄και Δ΄!

Σε κάθε περίπτωση το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α ενημερώνει και καλεί τους Συναδέλφους όλων των ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α,΄Β,΄Γ΄,Δ , να απαιτούν την εφαρμογή του Νόμου και να διεκδικούν κάθε τους αναφαίρετο δικαίωμα !!

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ