Υπ.ΠΡΟ-ΠΟ: Αποδέσμευση Αστυνομικών και οχημάτων από τη φύλαξη υψηλών προσώπων

Ανακοινωση του Γραφειου Τυπου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την αποδέσμευση Αστυνομικών και οχημάτων από τη φύλαξη υψηλών προσώπων.

ÅÐÉÌÍÇÌÏÓÕÍÇ ÄÅÇÓÇ ÔÅËÅÓÔÇÊÅ ÓÇÌÅÑÁ ÃÉÁ ÔÏÕÓ ÐÅÓÏÍÔÅÓ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏÕÓ ÔÇÍ ÙÑÁ ÔÏÕ ÊÁÈÇÊÏÍÔÏÓ ÁÐÏ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏ, ÐÁÑÙÍÔÏÓ  ÔÏÕ ÕÐ. ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÔÁÎÇÓ ÂÕÑÙÍ ÐÏËÕÄÙÑÁ ÊÁÉ ÔÏÕ ÁÑ×ÇÃÏÕ ÔÇÓ ÅËÁÓ  ÁÍÔÉÓÔÑÁÔÇÃÏÕ  ÃÉÙÑÃÏÕ ÁÃÃÅËÁÊÏÕ--ÓÔÇÍ ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÅÃÉÍÁÍ ÔÁ ÁÐÏÊÁËÕÐÔÇÑÉÁ ÔÏÕ ÌÍÇÌÅÉÏÕ ÔÙÍ ÐÅÓÏÍÔÙÍ- ÓÔÇ ÖÙÔÏ  ÔÏ  ÕÐ. ÄÇÌ. ÔÁÎÇÓ  -- -- ÖÙÔÏ ×ñçóôïò Ìðïíçò//EUROKINISSI

Σε συνέχεια δηλώσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στις 28 Αυγούστου 2016, σχετικά με την αποδέσμευση αστυνομικών που έχουν διατεθεί στη φύλαξη επισήμων προσώπων, ανακοινώνεται ότι:

Μετά την επικείμενη ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεκτίμησης των αντικειμενικών αναγκών στη διάθεση αστυνομικού προσωπικού για φύλαξη προσώπων και εγκαταστάσεων, θα αρχίσει άμεσα η σταδιακή υλοποίηση των σχετικών αποδεσμεύσεων. Από τη συγκεκριμένη διαδικασία αναμένεται η εξοικονόμηση, στην πλήρη εφαρμογή των μέτρων, 700 περίπου αστυνομικών και 80 περίπου μηχανοκίνητων μέσων , κυρίως στην περιοχή της Αττικής, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της αστυνόμευσης και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.