Ημερίδα- «Εγκληματολογικές Επιστήμες- Δυνατότητες και Όρια»

Ημερίδα διοργανώνει η Ελληνική Ένωση Εγκληματολογικών Επιστημών, στο Πολεμικό Μουσείο.

Την 3η Ημερίδα της διοργανώνει η Ελληνική Ένωση Εγκληματολογικών Επιστημών, με θέμα: «Εγκληματολογικές Επιστήμες: Δυνατότητες και Όρια», το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018, στο Πολεμικό Μουσείο (Ριζάρη 2, Αθήνα), στις 09:00.

Οι επιβεβαιωμένοι ομιλητές θα είναι οι ακόλουθοι:
Κος ΠΑΠΑΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Γεώργιος, Αστυν. Δ/ντής, Διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ.

Κος ΤΣΙΓΚΡΗΣ Άγγελος, Δικηγόρος, Δρ. Εγκληματολογίας, τέως γ.γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπ. Δικαιοσύνης.

Κος ΧΑΣΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος, Αστυνόμος Α΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, της ΕΛ.ΑΣ.

Κος ΣΟΜΠΟΛΟΣ Πάνος, Δημοσιογράφος, πρώην Πρόεδρος ΕΣΗΕΑ.

Κα ΜΠΕΝΕΑ Μαρία, Δημοσιογράφος

* Νέοι επιβεβαιωμένοι ομιλητές αναμενεται να ανακοινωθούν σύντομα.

Η Ελληνική Ένωση Εγκληματολογικών Επιστημών διαθέτει τους τομείς ειδίκευσης (Working Groups’s):

– Τομέας Εξέτασης Εγγράφων & Γραφής [ΤΕΕΓ] Forensic Examination of Documents & Writing WG

– Τομέας Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων [ΤΕΨΠ] Forensic Examination of Digital Evidence WG

– Τομέας Ανάλυσης Ήχου, Εικόνας & Βίντεο [ΤΑΗΕΒ] Forensic Audio, Image & Video Analysis WG

 Τομέας Εξέτασης Πυροβόλων Όπλων & Ιχνών Εργαλείων [ΤΕΠΟΙΕ] Forensic Firearms & Toolmarks Examination WG

– Τομέας Ανάλυσης DNA [ΤΑDNA] Forensic DNA Analysis WG

– Τομέας Φυσικών & Χημικών Εξετάσεων [ΤΦΧΕ] Forensic Physical & Chemical Examinations WG

– Τομέας Διερεύνησης Σκηνής Εγκλήματος [ΤΔΣΕ] Forensic Crime Scene Investigation WG

– Τομέας Εξέτασης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων [ΤΕΔΑ] Forensic Fingerprints Examination WG

– Τομέας Ανάλυσης Τροχαίων Ατυχημάτων [ΤΑΤΑ] Forensic Road Accident Analysis WG

– Τομέας Τοξικολογίας [ΤΤ] Forensic Toxicology WG