«Ιδρυτική Διακήρυξη» από την Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΠΑΥΠΣ)

Στη σύσταση  της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.), ενός νέου φορέα που “ευελπιστεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στα τεκταινόμενα του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας της χώρας μας” που επιχειρεί “να μετασχηματίσει το Πυροσβεστικό Σώμα σε ένα σύγχρονο και πρωτοπόρο για τη Δημόσια Διοίκηση οργανισμό” κοινοποίησαν τα μέλη του, με την «Ιδρυτική Διακήρυξη»

Κείμενο της «Ιδρυτικής Διακήρυξης» όπως συστάθηκε από την ΕΠΑΥΠΣ

“Ο παλαιού τύπου συνδικαλισμός όπως αυτός εκφράστηκε τα τελευταία είκοσι χρόνια μέσω του στενού εναγκαλισμού των οργάνων του με την πολιτική εξουσία έχει αποτύχει σε κάθε επίπεδο της Δημόσιας Διοίκησης και τα αποτελέσματά του είναι καθημερινά αυταπόδεικτα.
Σκοπός της συγκεκριμένης κίνησης δεν είναι να αποτελέσει ένα ακόμα μέσο εξυπηρέτησης λίγων στις πλάτες και σε βάρος των πολλών αλλά αντιθέτως σκοπεύει απαλλαγμένη από κάθε είδος Εργοδοτικής, Κομματικής, Κυβερνητικής και Κρατικής εξάρτησης και παρέμβασης, στη βάση ενός ανθρωποκεντρικού προσανατολισμού να μετασχηματίσει το Πυροσβεστικό Σώμα σε ένα σύγχρονο και πρωτοπόρο για τη Δημόσια Διοίκηση οργανισμό που θα επιστρέφει την αποδοχή και το σεβασμό της κοινωνίας στον ίδιο τον εργαζόμενό του.
Η κίνηση μας ανταποκρινόμενη στην επιθυμία και στις προτροπές της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων για ένα νέο συνδικαλιστικό κίνημα, πιο άμεσο, αποτελεσματικό και ικανό για βαθιές τομές στο υπηρεσιακό κατεστημένο και αφουγκραζόμενη τη φωνή του απλού εργαζόμενου, έρχεται να καλύψει το έλλειμμα εκπροσώπησης της γνώμης των Πτυχιούχων Αξιωματικών, Πυρονόμων, Υπαξιωματικών & Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος και σε καμία περίπτωση δεν αποσκοπεί στο να παρουσιάσει μια επίπλαστη ωραιοποιημένη κατάσταση που ουδόλως θα ανταποκρίνεται στην οδυνηρή κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι μας, αλλά και ουδόλως θα είναι συμβατή με τα διαρκώς συρρικνούμενα οικονομικά δεδομένα και την εν γένει υφιστάμενη υπηρεσιακή κατάσταση.
Αντίθετα, η Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Π.Σ. (Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.) έχει ως στόχο να αποτελέσει μια δυναμική ομάδα ώσμωσης και σύνθεσης ιδεών και τεχνογνωσίας από Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς επιστημονικά εκπαιδευμένους και καταρτισμένους σε ποικίλα αντικείμενα πυροσβεστικού ενδιαφέροντος με απώτερη επιδίωξη την πραγματική αναβάθμιση και ποιοτική μετεξέλιξη και εξύψωση του πυροσβεστικού επαγγέλματος, τη θεσμοθέτηση και λειτουργία της πολυπόθητης και πολυαναγγελθείσας αξιοκρατίας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και σε όλα τα επίπεδα, την επωφελή αξιοποίηση των επαγγελματικών αρετών του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτό και τη διεκδίκηση, διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, επαγγελματικών, οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών της, αλλά και της ευρύτερης πυροσβεστικής οικογένειας.
Έτσι η κίνηση της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. με συνέπεια και ειλικρίνεια έρχεται να παρουσιάσει μια σειρά θέσεων και προτάσεων που σκοπό έχουν να τερματίσουν οριστικά διαφορές, γνώστες σε όλους μας, αναχρονιστικές αντιδημοκρατικές και αναξιοκρατικές και παραδιοικητικές τακτικές που τόσο έχουν βλάψει το Πυροσβεστικό Σώμα και τον ομαλό εργασιακό βίο και επαγγελματική εξέλιξη των υπάλληλων του, και να δώσουν ικανή λύση στα προβλήματα του κλάδου μας που στην σύγχρονη οικονομική, πολιτική και κοινωνική συγκυρία που βιώνουμε έχουν γιγαντωθεί.
ΟΙ 15+1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ
Οι θέσεις της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. για την πραγματική και ποιοτική αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος εναρμονιζόμενες με τον κεντρικό σκοπό μιας ευνομούμενης πολιτείας που είναι η ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας, η προστασία του πολίτη, η θωράκιση των ατομικών δικαιωμάτων και η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, συμπυκνώνονται κυρίως στα ακόλουθα:
1. Εκδημοκρατισμός και υπηρεσιακός εκσυγχρονισμός των δομών και των λειτουργιών του Πυροσβεστικού Σώματος.
2. Εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και αύξηση των μη μισθολογικών παροχών για κάθε Πυροσβεστικό Υπάλληλο.
3. Εξασφάλιση εργασιακών συνθηκών και εργασιακού περιβάλλοντος που θα διασφαλίζει την Υγεία και Ασφάλεια του προσωπικού του Π.Σ και συνάμα θα οδηγεί στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, στην ελάττωση της άσκοπης καταπόνησης του προσωπικού και στη μείωση της αλόγιστης σπατάλης των διατιθέμενων υπηρεσιακών οικονομικών πόρων. Πρόβλεψη για ψυχολογική υποστήριξη του προσωπικού του Π.Σ.
4. Ουσιαστική αξιολόγηση και εξέλιξη του προσωπικού βάσει ατομικών προσόντων και αντικειμενικών κριτηρίων σε συγκριτικό επίπεδο.
5. Ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης των νεοεισερχομένων στο Σώμα. Ουχί επιλεκτική και διακριτή, αλλά με ίσους όρους, δια βίου επιμόρφωση και μετεκπαίδευση του συνόλου των στελεχών του σώματος.
6. Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας κρίσεων και προαγωγών στο πλαίσιο θεμελίωσης και διασφάλισης της αξιοκρατίας, της συγκριτικής και αντικειμενικής αξιολόγησης και της διαφάνειας. Αντικειμενικές, αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες επιλογής της ηγεσίας του Π.Σ., οι οποίες θα περιλαμβάνουν θεσμούς κοινωνικής συμμετοχής και κοινωνικής λογοδοσίας. Οι κρίσεις για την ηγεσία των Σωμάτων Ασφαλείας να απαλλαγούν από κομματικές επιλογές ή σκοπιμότητες. Να πάψουν να είναι προϊόν εσωκομματικών δοβλετιών και επιρροών αλλά συγκεκριμένης δράσης και πρωτοβουλιών για την διασφάλιση της ασφάλειας της χώρας και της προστασίας του πολίτη. Το κέντρο βάρους της αξιολόγησης των στελεχών πρέπει να μετατοπισθεί από τις σχέσεις τους με το εκάστοτε κυβερνητικό κόμμα και τα στελέχη του στην κοινωνία και τους φορείς της, με αντικειμενικά κριτήρια που θα περιλαμβάνουν τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης. Εξασφάλιση της αντικειμενικότητας των ανωτέρω διαδικασιών με πρόβλεψη συμμετοχής αιρετών εκπροσώπων μας στα αρμόδια συμβούλια κρίσεων – προαγωγών.
7. Προάσπιση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του προσωπικού του Π.Σ.. Με βάση τα νέα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης να καθορισθεί ανώτατο ηλικιακό όριο εκτέλεσης μάχιμης υπηρεσίας.
8. Εκσυγχρονισμός πεπαλαιωμένου πειθαρχικού δικαίου που εμφανίζει σημαντικές αποκλίσεις από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και τα ισχύοντα για το λοιπό ένστολο προσωπικό της χώρας.
9. Υιοθέτηση και εφαρμογή τυποποιημένων διαδικασιών εκτέλεσης του πυροσβεστικού έργου και ανάπτυξη συστημάτων μέτρησης της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιακών δομών και αύξησης της υπηρεσιακής παραγωγικότητας.
10. Ανεύρεση λύσεων για την απόκτηση σύγχρονου και κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού καθώς και παρακολούθηση και εκμετάλλευση των σχετικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού.
11. Άμεση σύσταση κι ενεργοποίηση του θεσμού του συνηγόρου του πυροσβεστικού υπαλλήλου.
12. Συμμετοχή του Π.Σ. στην ενεργό διπλωματία εν όψει των εξελίξεων σε όλη την ευρύτερη περιοχή με ενεργοποίηση κύρια στους τομείς της εκπαίδευσης, της παροχής υπηρεσιών και της προστασίας του περιβάλλοντος
13. Συμπληρωματικότητα των Σωμάτων και των Υπηρεσιών του Υπουργείου μας για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών του πολίτη.
14. Ενίσχυση της συνεργασίας όλων των φορέων που συνδράμουν σε δράσεις πολιτικής προστασίας και των σωμάτων ασφαλείας σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο.
15. Υλοποίηση της νομοθετημένης αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και ο μετασχηματισμός της σε σύγχρονη και ευέλικτη δομή, με την ολοκλήρωση της συναρμογής του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο αποτελεί τον επιχειρησιακό της βραχίονα, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
16. Ενίσχυση του εθελοντισμού σε θέματα πολιτικής προστασίας.
ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ
Πρωταρχική και σταθερή επιδίωξη μας, είναι η λειτουργία ενός συνδικαλιστικού φορέα, ο οποίος:
α) Αγωνίζεται καθημερινά δίπλα στο συνάδελφο πυροσβέστη και δίνει λύση στα μικρά και μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας του και της εύρυθμης λειτουργίας του Σώματος.
β) Παρεμβαίνει στα κέντρα εξουσίας και ασκεί διαρκή πίεση για την προάσπιση των εργασιακών, μισθολογικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των υπαλλήλων του Π.Σ και για την εν γένει επίτευξη των θέσεων της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.
γ) Διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με όλους τους συναδέλφους, σε πνεύμα διαφάνειας και ανοικτής λειτουργίας και αφουγκράζεται τις επαγγελματικές τους ανησυχίες.
δ) Μάχεται και απαιτεί την σύγχρονη οργάνωση της λειτουργίας και των υπηρεσιών του Σώματος ούτως ώστε αυτό να προσφέρει αδιάκοπα και σταθερά το πολύτιμο αγαθό της Πολιτικής Προστασίας στην ελληνική κοινωνία με επαγγελματισμό, πίστη και αφοσίωση στο καθήκον, όπως επιτάσσουν οι δημοκρατικοί μας θεσμοί.
ε) Δίνει αγώνα για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος Κρίσεων και Προαγωγών με γνώμονα την αξιοκρατία και την αντικειμενικότητα, καταλύοντας συγχρόνως απαρχαιωμένες και διαβλητές διαδικασίες που προσβάλλουν τον επαγγελματισμό , την πρόσφορα το κύρος και το ήθος των κρινόμενων.
στ) Έχει συνδικαλιστικά στελέχη τα όποια θα βρίσκονται δίπλα στον πυροσβεστικό υπάλληλο και θα μάχονται για τα δικαιώματα αυτού και όχι για την ικανοποίηση ατομικών ή συντεχνιακών συμφερόντων.
η) Συγκρούεται σθεναρά και με όπλο την επιστημονική κατάρτιση των μελών του με κάθε αντίληψη, νοοτροπία και πρακτική που προάγει την αναξιοκρατία, τη γραφειοκρατία, την παραεξουσία και την παρανομία στο Π.Σ.
θ) Συμβάλει στην διαμόρφωση κουλτούρας όπου το Πυροσβεστικό Σώμα να σέβεται τον πολίτη και την ίδια ώρα να κερδίζει τον σεβασμό του, συνεισφέροντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας του.
ι) Αγωνίζεται για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου Π.Σ. που:
• εξασφαλίζει στους πολίτες άμεση συνδρομή όταν και όπου τη χρειάζονται.
• υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.
• υιοθετεί σύγχρονες μορφές αποτελεσματικής, αποδοτικής και ανοιχτής δημόσιας διακυβέρνησης”

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport