Η πρόταση των Αξιωματικών Αττικής για το βαθμολόγιο- “Έχουμε βαθμοφόρους και Αξιωματικούς πολλών ταχυτήτων”

Ανακοίνωση- πρόταση για το βαθμολόγιο από την Ένωση Αξιωματικών Αττικής

Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να υπάρξει ένα δίκαιο και αξιοκρατικό βαθμολόγιο, αλλά δυστυχώς, με
τις όποιες ευκαιριακές παρεμβάσεις που έχουν γίνει, έχουμε σήμερα ένα άδικο βαθμολόγιο που διαταράσσει συνεχώς την επετηρίδα, με τις συνεχείς προσφυγές στα Διοικητικά Δικαστήρια, και ένα προσωπικό που επιζητά το αυτονόητο, την ισονομία και μία δίκαιη υπηρεσιακή εξέλιξη.
Με τη σημερινή κατάσταση έχουμε δημιουργήσει βαθμοφόρους και Αξιωματικούς πολλών ταχυτήτων. Έτσι ευτελίσαμε τους βαθμούς, την αξία τους και το ρόλο τους.
Έχουμε κακώς συνδυάσει τη βαθμολογική με τη μισθολογική εξέλιξη. Λόγω ενός άδικου και χωρίς προοπτική μισθολογίου άπαντες προσπαθούν να αυξήσουν το μισθό τους με τη βαθμολογική προαγωγή τους.
Σήμερα έχουμε Αξιωματικούς, της ιδίας τάξης από τη Σ.Α.Ε.Α., από τους κατώτερους βαθμούς να προάγονται στον επόμενο διοικητικό βαθμό με διαφορά τριών ή και τεσσάρων ετών μεταξύ των. Οι Αξιωματικοί έτσι μένουν «κολλημένοι» και απογοητευμένοι σε μία επετηρίδα που τους στερεί το δικαίωμα να ελπίζουν για μία καλή υπηρεσιακή εξέλιξη.
Για τους Ανθυπαστυνόμους, τους στυλοβάτες του Σώματος, έχουν συντελεστεί οι χείριστες βαθμολογικές παρεμβάσεις με συνέπεια να διαταράσσεται συνεχώς η επετηρίδα τους. Έχουμε το παράλογο οι νεότεροι να προάγονται πιο γρήγορα από αρχαιότερους Ανθυπαστυνόμους. Έχουμε συνεχείς προσφυγές και συνεχείς ανακατατάξεις. Φέτος με αδικαιολόγητες προφάσεις καθυστερούν την προαγωγή όσων πληρούν τα τυπικά προσόντα.
Λαμβάνοντας υπόψη όσα ενδεικτικά προαναφέρθηκαν από τις τόσες στρεβλώσεις, την πρόταση της Γραμματείας Ανθυπαστυνόμων της Ένωσης μας και τα ψηφίσματα των συνεδρίων της Ομοσπονδίας μας προτείνουμε:
· Ουσιαστική αναμόρφωση της Σχολής Αστυφυλάκων σε δύο πραγματικά έτη σπουδών για θεωρητική εκπαίδευση και ένα έτος για πρακτική εκπαίδευση.
· Ουσιαστική αύξηση των εισακτέων σπουδαστών στη Σχολή Αστυφυλάκων.
· Δημιουργία Σχολής Υπαξιωματικών με εξάμηνη φοίτηση για μία ουσιαστική θεωρητική εκπαίδευση όπου οι απόφοιτοι θα εξελιχθούν έως και το βαθμό του Α/Α .
· Για τη Σχολή Υπαξιωματικών δικαίωμα εισαγωγής θα έχουν οι αστυφύλακες που έχουν τουλάχιστον τρία χρόνια στο βαθμό και μέχρι το 30 έτος της ηλικίας τους.
· Ο κάθε αστυνομικός παραγωγικής Σχολής θα έχει οργανική θέση σύμφωνα με το διοικητικό του βαθμό που φέρει.
· Εισαγωγή των εκ του Σώματος στη Σ.Α.Ε.Α μέχρι και το 26 έτος της ηλικίας τους.
· Κατάργηση του Τ.Ε.Μ.Α
· Οι Ανθυπαστυνόμοι μετά από εννέα χρόνια παραμονής στο βαθμό θα προάγονται στο βαθμό του Υ/Β.
· Προαγωγή για όλους στον επόμενο διοικητικό βαθμό μόνο με τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση. Από το βαθμό του Α/Υ να προάγονται σε συνδυασμό και με τις κενές οργανικές θέσεις.
· Καθιέρωση, μόνο με ιδία βούληση, της παράλληλης επετηρίδας για όσους Α/Υ κρίνονται για το βαθμό του Α/Δ μέχρι και για τρεις συνεχείς κρίσεις.
· Στις κρίσεις των Αξιωματικών να μην υπάρχει κανένας ηλικιακός περιορισμός έως και το 65 έτος της ηλικίας τους.
· Ο καταληκτικός βαθμός για τους απόφοιτους Αξιωματικούς της Σ.Α.Ε.Α να είναι τουλάχιστον του Ταξιάρχου.
· Μείωση των εισακτέων στη Σ.Α.Ε.Α .
Μετά τα προτεινόμενα θα έχουμε την κάτωθι υπηρεσιακή εξέλιξη :
α) Οι Αστυνομικοί των πανελληνίων που δεν θα φοιτήσουν στη Σχολή Υπαξιωματικών θα αποστρατεύονται με το βαθμό του Υ/Α.
β) Οι Αστυνομικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Υπαξιωματικών δύναται να εξελιχθούν έως και το βαθμό του Α/Α.
γ) Οι Αξιωματικοί της Σ.Α.Ε.Α. θα εξελίσσονται τουλάχιστον μέχρι και το βαθμό του Ταξίαρχου.
Αυτονόητο είναι ότι οι Αξιωματικοί του Τ.Ε.Μ.Α θα έχουν την υπηρεσιακή εξέλιξη έως και το βαθμό του Α/Α σύμφωνα με τα προτεινόμενα και για το βαθμό του Α/Υ σύμφωνα με τις κενές οργανικές θέσεις και την επετηρίδα τους.
Επίσης οι Υπαστυνόμοι του Ν.3686/2008 θα έχουν την ίδια υπηρεσιακή εξέλιξη με τους αποφοίτους της Σχολής Υπαξιωματικών σε συνδυασμό με την ηλικία τους.
Φρονούμε ότι με την πρόταση μας θα επέλθει μία ηρεμία στις επετηρίδες των αστυνομικών και ο κάθε αστυνομικός μπορεί να γνωρίζει ξεκάθαρα και χωρίς απρόοπτα την υπηρεσιακή του εξέλιξη.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.