«Η πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει την μονιμότητα και εργασιακή σταθερότητα στους νέους Συνοριακού (Ο.Χ.)»

Το ειδικό καθεστώς πρόσληψης των Συνοριακών Ο.Χ στην ΕΛΑΣ, ανασύρει από την κανονιστική ο αντιπρόεδρος της ΠΟΣΥΦΥ και θέτει ζήτημα μονιμοποίησής τους

Παραθέτει σε κείμενο γνώμης, ο Θωμάς Μπόζιαρης, «Συνοριακοί Φύλακες ”Ορισμένου Χρόνου ”Ένας Επιτυχημένος θεσμός, με ένα Δυνατό Παρόν και ένα Αβέβαιο Μέλλον. Είναι γεγονός ότι ο θεσμός των Συνοριακών φύλακων έχει ανταποκριθεί στις προοπτικές του Σώματος αλλά και στις προσδοκίες της Ελληνικής κοινωνίας.

Οι Συνοριακοί Φύλακες προσλαμβάνονται για τη στελέχωση των Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης και Διαχείρισης Μετανάστευσης , προς το σκοπό της διασφάλισης της χώρας από τη παράνομη είσοδο, παραμονή κ εργασία των αλλοδαπών.

Οι Συνοριακοί Φύλακες ορισμένου χρόνου, αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού. Προσλαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου με ετήσια θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται ετησίως και εντάσσονται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Εφόσον η θητεία των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου δεν ανανεωθεί, αυτοί απολύονται οριστικά από τις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς άλλη διαδικασία.

Δεδομένου ότι το προσωπικό αυτό κατά γενική ομολογία έχει επιδείξει επαγγελματική επάρκεια, ήθος και υψηλό αίσθημα ευθύνης, ΠΡΕΠΕΙ η Πολιτεία να προχωρήσει και να εξασφαλίσει για αυτό, ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, θέτοντας ένα τέλος στην αβεβαιότητα. Τα δύο χρόνια που βρίσκονται στο σώμα έχουν επιδείξει, Πειθαρχικοτητα, Εργατικότητα, θέληση και Υπηρεσιακή Απόδοση.

Σε αυτό το προσωπικό (ΣΦ ορισμενου χρόνου) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν το λοιπό αστυνομικό προσωπικό, αυτό της μονιμοποίησης, αντίθετος διέπονται από τις ίδιες αρχές διαρκούς ετοιμότητας και διαρκούς διατεταγμένης υπηρεσίας που διέπουν και το λοιπό αστυνομικό προσωπικό.

Η Μονιμοποίηση του εν λόγω προσωπικού, η μετάβαση σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, εκτιμάται ότι θα αποβουν προς όφελος της υπηρεσίας και κατ’ επέκταση του δημοσίου συμφέροντος, καθόσον αιροντας το καθεστώς της εργασιακής αβεβαιότητας, θα αποτελέσει εφαλτήριο ώστε το προσωπικό αυτό να επιδοθεί απερισπαστο στα καθήκοντα του. Είναι καιρός να δώσουμε Προοπτική και Μέλλον σε αυτά τα παιδιά. Αυτοί είναι το Μέλλον της Συνοριακής Φύλαξης και Διαχείρισης Μετανάστευσης».