ΦΕΚ για την «Εκπαίδευση Δημοτικών Αστυνομικών Ελληνικής Αστυνομίας».

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β” 3428/2014) η υπ” αριθμ. 6500/1/21 από 17-12-2014 Υπουργική απόφαση που αφορά την «Εκπαίδευση δημοτικών αστυνομικών Ελληνικής Αστυνομίας».

image

Οι Υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν, και εντάχθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό με την υπ αριθμ. 6000/2/284-γ΄από 15-10-2013 Υπουργική απόφαση, θα προσδιορίζονται ως «Δημοτικοί Αστυνομικοί Ελληνικής Αστυνομίας» σύμφωνα με σχετικό ΦΕΚτο οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο σκοπός, η διάρκεια, το είδος, ο τόπος εκπαίδευσης, τα μαθήματα και οι υποχρεώσεις των Δημοτικών Αστυνομικών που μετατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία περιγράφονται στο ΦΕΚ.

Στο παρελθό σχετική απόφαση καθόριζε τα καθήκοντα των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων, οι οποίοι αρχικά είχαν προσληφθεί ως ιδιαίτερες κατηγορίες αστυνομικού προσωπικού, και ενσωματώθηκαν στο Αστυνομικό προσωπικό.

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport