ΕΠΑΥΠΣ: “Η προσφορά 9ασθενοφόρων στο Υπ.Υγείας από το ΠΣ- Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου

..”κύριος στόχος, στις πάσης φύσεως ανάλογες περιπτώσεις, θα πρέπει να αποτελεί η στοχευμένη και συστηματική επιδίωξη της αξιοποίησης του συνόλου του πυροσβεστικού εξοπλισμού και μέσων και όχι η απαξίωση και εγκατάλειψη..”

image

“Ως γνωστόν στις 23/01/2016 κατά τη διάρκεια τελετής, παρουσία της πολιτικής και πυροσβεστικής ηγεσίας που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της 1ης ΕΜΑΚ στην Ελευσίνα έλαβε χώρα δωρεά εννέα ασθενοφόρων του Πυροσβεστικού Σώματος προς το ΕΚΑΒ.
Τα ασθενοφόρα αυτά που φέρουν πλήρη ιατρικό εξοπλισμό, είχαν διατεθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα το έτος 2009 ως μέρος δωρεάς 12 συνολικά ασθενοφόρων από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.
Η ΕΠΑΥΠΣ σε καμιά περίπτωση δεν αμφισβητεί το κοινώς επιθυμητό και ζητούμενο που δεν είναι άλλο από την αύξηση της παραγόμενης κοινωνικής ωφέλειας από τη χρήση των συγκεκριμένων μέσων, που μπορεί να προκύψει από την επιγενόμενη αυτή δωρεά και πραγματικά ευχόμαστε τα ασθενοφόρα αυτά, ως κρατική περιουσία, να χρησιμοποιηθούν όπως πρέπει για να προσφέρουν τα μέγιστα στο κοινωνικό σύνολο.
Ωστόσο, από τη συγκεκριμένη είδηση και μόνο δεν μπορούμε παρά να επισημάνουμε αρχικά την κατάπληξη μας για την κίνηση αυτή, η οποία αποδυναμώνει αισθητά το στόλο των ασθενοφόρων του Σώματος, γεγονός που θα έχει σαν συνέπεια τον εμφανή περιορισμό στην αυτοδύναμη υγειονομική υποστήριξη του πυροσβεστικού προσωπικού τόσο στην καθημερινότητα του όσο και στις πάσης φύσεως πυροσβεστικές επιχειρήσεις για τη διασφάλιση των αναγκαίων υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας στην εργασία, αλλά και στην εκπλήρωση της αποστολής του Σώματος σε εκείνες ιδίως τις περιπτώσεις που απαιτείται «η παροχή συνδρομής σε άτομα των οποίων απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η σωματική τους ακεραιότητα από κάθε είδους ατυχήματα».
Εύλογα λοιπόν παρατηρείται ότι από πλευράς Π.Σ. κύριος στόχος, στις πάσης φύσεως ανάλογες περιπτώσεις, θα πρέπει να αποτελεί η στοχευμένη και συστηματική επιδίωξη της αξιοποίησης του συνόλου του πυροσβεστικού εξοπλισμού και μέσων και όχι η απαξίωση και εγκατάλειψη αυτών.
Εξάλλου για το λόγο αυτό, και ως ειδική και συγκεκριμένη βούληση των δωρητών, προσφέρθηκαν τα συγκεκριμένα μέσα το έτος 2009 και αντιστοίχως έγιναν αποδεκτά από το Π.Σ., αναμένοντας στην πορεία των ετών που ακολούθησαν την ανεύρεση του κατάλληλου τρόπου πυροσβεστικής χρησιμοποίησης τους.
Ελπίζουμε το συγκεκριμένο θέμα να μην αποτελέσει βάση επανάληψης παρόμοιων ή ανάλογων περιστατικών στο μέλλον, επισημαίνοντας ότι το αντίστροφο, δηλαδή να παραχωρείται προς χρήση επιχειρησιακός εξοπλισμός άλλης Υπηρεσίας προς το Πυροσβεστικό Σώμα, δεν έχει υποπέσει μέχρι σήμερα στην αντίληψη μας”.

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport