ΕΛΑΣ: Γυναίκες Αστυνομικοί στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι γυναίκες στο Αστυνομικό Σώμα χαίρουν ίσης μεταχείρισης με τους άνδρες, όσον αφορά στην κατάταξη, την εκπαίδευση, το χρόνο εργασίας, τις αποδοχές και τον εξοπλισμό που φέρουν.

image

Σήμερα στην Ελληνική Αστυνομία υπηρετούν περί τις 6.776 γυναίκες, σε ποσοστό 12,6% του προσωπικού του Σώματος.
Από το 2003, η εισαγωγή και κατάταξη των γυναικών στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας γίνεται με γο θεσμό των Πανελλαδικών εξετάσεων,- χωρίς ποσόστωση θέσεων -και με τα ίδια κριτήρια για άνδρες και γυναίκες, σε αντίθεση με το παρελθόν, όταν η εισαγωγή των γυναικών στις Αστυνομικές Σχολές γινόταν με ποσοστό 10% επί του αριθμού των αντρών.
Το ίδιο ισχύει και για την εισαγωγή και κατάταξη αστυνομικών και ιδιωτών ως αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων.
Οι γυναίκες αστυνομικοί εκπαιδεύονται κατά τον ίδιο τρόπο με τους άνδρες αστυνομικούς, στις ίδιες Αστυνομικές Σχολές και στα ίδια εκπαιδευτικά σεμινάρια (αυτοάμυνας και αυτοπροστασίας, προστασίας επισήμων προσώπων, κ.λπ.).
Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη, όπου η εξέλιξη των γυναικών στο Αστυνομικό Σώμα δεν υπόκειται σε περιορισμούς. Μάλιστα, για πρώτη φορά στην Ευρώπη, γυναίκα αστυνομικός της Ελληνικής Αστυνομίας προήχθη στο βαθμό του Υποστράτηγου, το έτος 2002.

Προφίλ γυναίκας αστυνομικού
Οι γυναίκες σήμερα υπηρετούν σε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο επιτελικές, όσο και μάχιμες.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
Υπηρεσίες Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. 296
Υπηρεσίες Ασφαλείας (Ανθρωποκτονιών, Ηθών, Αλλοδαπών, Ναρκωτικών, Ανηλίκων κ.α.) 1639
Προστασία Επισήμων Προσώπων 59
Υπηρεσίες Μεταγωγών – Δικαστηρίων 35
Τροχαία 690

Από το σύνολο των γυναικών της Ελληνικής Αστυνομίας:
26 είναι Διοικητές Αστυνομικών Υπηρεσιών (Αστυνομικών Τμημάτων, Τμημάτων Ασφαλείας, Τμημάτων Τροχαίας, επί μέρους Τμημάτων Αστυνομικών Διευθύνσεων, κ.λπ.).
84 υπηρετούν στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β.), 6 στο Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) και 4 στα Ελικόπτερα της Ελληνικής Αστυνομίας.
52 εργάζονται στο εξωτερικό, ως προσωπικό ασφάλειας σε Διπλωματικές Αρχές (Πρεσβείες) και σε Διεθνείς Οργανισμούς (Europol, Interpol κ.λπ.).
194 είναι Αστυνομικοί Ειδικών Καθηκόντων (χημικοί, γιατροί, κ.πλ.) και εργάζονται στα ιατρεία της Ελληνικής Αστυνομίας, στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (βαλλιστικής εξέτασης όπλων, χημείο, ανάλυσης DNA, πλαστογραφίας, γραφολογίας κ.λπ.) και σε άλλες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.
Από τις γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας, 352 είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών, οι περισσότερες από τις οποίες είναι απόφοιτοι από τη Φιλοσοφική, την Ιατρική, τη Νομική, την Παιδαγωγική Σχολή, καθώς και Σχολές Οικονομικών Σπουδών.
6.146 είναι μητέρες.
Επίσης, 4.914 γυναίκες αστυνομικοί είναι πτυχιούχοι τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας- πέραν των συνηθισμένων (αγγλική, γαλλική, ιταλική, ισπανική, γερμανική) ομιλούν,
ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΣΕΡΒΟΚΡΟΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1
ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 13
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1
ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 5
ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1
ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΓΛΩΣΣΑ 2

Σταθμοί στην κατάταξη γυναικών στην ΕΛΑΣ
1969: Κατάταξη των -πρώτων- 45 γυναικών Αστυφυλάκων στο Σώμα της πρώην Αστυνομίας Πόλεων
1971: Πρόσληψη ως ειδικό προσωπικό- 25 γυναικών στο Σώμα της πρώην Χωροφυλακής.
1983: Επετράπη η είσοδος γυναικών αστυνομικών στη σχολή Αξιωματικών σε ποσοστό 10% επί των θέσεων που προκηρύσσονταν.
2003: Αλλαγή νομοθεσίας σχετικά με την κατάταξη και εισαγωγή των γυναικών στο Αστυνομικό Σώμα, χωρίς ποσόστωση θέσεων και με τα ίδια κριτήρια εισαγωγής για άνδρες και γυναίκες.

Σήμερα: Οι γυναίκες απασχολούνται σε όλες τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας (μάχιμες και επιτελικές) και αντιπροσωπεύουν το 10% του Σώματος.

Πηγή (ΕΛΑΣ)

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport