“Το ελάχιστον του Πυροσβεστικού προσωπικού”

Με αφορμή τη διάθεση του ένστολου προσωπικού του ΠΣ και τη διαθεσή του στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο, σχόλιο του Αξιωματικού της ΠΥ*

“Και σήμερα για όλη την πυροπροστασία της χώρας 154 Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, 132 Πυροσβεστικά Κλιμάκια, 8 ΕΜΑΚ, 13 Περιφερειακές Διοικήσεις και 54 Διοικήσεις υπηρετούν 10773 Μόνιμοι 1742 Π.Π.Υ και 1250 εποχικοί (μόνο για το καλοκαίρι).

Αν τους μοιράσουμε σε τρεις βάρδιες, χωρίς κανένα ρεπό, χωρίς καμία άδεια, χωρίς καμία ασθένεια έχεις λιγότερους από 5000 ανά βάρδια έτσι χοντρικά.

Να προσθέσουμε και περί τους 2000 εθελοντές πυροσβέστες σε 20 Εθ/κους Π.Σ και Π.Κ. (3 8ωρα το μήνα έκαστος, τουλάχιστο) Και να το επαναλάβουμε και σήμερα..”, σχολιάζει ο Διοικητής της ΠΥ Πειραιά και πρόεδρος της ΕΑΠΣ Γιάννης Σταμούλης.