Εκτός Σένγκεν σε τρεις μήνες αν δε λύσετε το μεταναστευτικό- Αυστηρή προειδοποίηση από τις Βρυξέλλες

Υπο την απειλή εξόδου από τη Σένγκεν, και το Συμβούλιο της ΕΕ, ασκείπιέσει προκειμένου η Ελλάδα να λάβει διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος.

image

Την πρόταση της Κομισιόν υιοθετεί και το Συμβούλιο της ΕΕ, στο προσφυγικό ζήτημα, υπο την απειλή της εξόδου της χώρας μας, από τη Συνθήκη Σένγκεν.
Το Συμβούλιο της Ε.Ε. εξέδωσε σύσταση προς την Ελλάδα, σχετικά με τη διαχείριση των σοβαρών καθυστερήσεων που εντοπίζονται κατά την αξιολόγηση της εφαρμογής των δεσμεύσεων της Σένγκεν στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων στις διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης των μεταναστευτικών ροών, την επιτήρηση των θαλασσιων συνόρων, τις διαδικασίες ελέγχου των χερσαίων συνόρων, την ανάλυση κινδύνων, τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, τις υποδομές, τον τεχνικό εξοπλισμό και τη διεθνή συνεργασία.

Η λειτουργία του χώρου Σένγκεν βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο.
Στη σύσταση προς την Ελλάδα, αναγνωρίζεται ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, με συνέπεια κράτη μέλη να αντιμετωπιζουν δυσκολίες στον επαρκή έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, σύμφωνα με το κεκτημένο του Σένγκεν. Σημειώνεται ωστόσο πως οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα έχουν επιπτώσεις για την ΕΕ στο σύνολό της, και πρέπει να επιλυθούν συλλογικά ωστόσο, σημειώνεται ότι η Ελλάδα έχει λάβει μια σειρά μέτρων για τη διαχείριση του ζητήματος, αλλά δεδομένης της κλίμακας της κατάστασης, απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.
Στις 2 Φεβρουαρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την έκθεση αξιολόγησης του Σένγκεν για την Ελλάδα και υπέβαλε στο Συμβούλιο σύσταση για τις ελλείψεις που εντοπίζονται στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.
Η έκθεση συντάχθηκε ως πόρισμα μετά από αιφνιδιαστικές επιτόπιες επισκέψεις- από 10 εως 13 Νοέμβριος, 2015- στις παραμεθόριες περιοχές του Βορειοανατολικου Αιγαίου (Χίος και Σάμος) και στα χερσαία σύνορα (Ορεστιάδα, Φυλάκιο, Καστανιές, Νέα Βύσσα).
Συμφωνα με τις “ρήτρες” στην παρέλευση τριμήνου από τη σύσταση του Συμβουλίου χωρίς να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ή τα μέτρα που ληφθούν απι το κράτος μέλος (σσ η Ελλάδα) δεν είναι επαρκή, η Κομισιόν μπορεί να ζητήσει την εφαρμογή της διαδικασίας όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν και προβλέπει, ως λύση έσχατης ανάγκης, σύσταση προς το Συμβούλιο που εγκρίνεται με ειδική πλειοψηφία, ώστε “να επαναφέρει τους ελέγχους στο σύνολο ή σε τμήματα των συνόρων ενός ή περισσότερων κρατών μελών”,  για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μηνών, με παράταση μέχρι και δύο χρόνια.

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport