Εκδόθηκε το ΠΔ για την αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ

Δημοσιεύτηκε  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α/αρ. φύλλου 281) το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 179 για την οργάνωση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας (31/12).

image

Ήταν στα τέλη Ιουλίου οταν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Βασίλης Κικίλιας  υπεγραψε την επαναλειτουργία του Αστυνομικού Τμήματος Ακροπόλεως, με τροπολογία που είχε καταθέσει στη Βουλή στο σχέδιο νόμου «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
Στην τροπολογία προβλέπονταν «ορισμένες ήσσονος σημασίας και περιορισμένης έκτασης επιπλέον παρεμβάσεις όπως λ.χ. η κατάργηση των Διευθύνσεων Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Υποστήριξης των Κλάδων, η κατάργηση των αστυνομικών διευθυντών Τάξης, των περιφερειακών διευθυντών Ασφάλειας και των περιφερειακών συντονιστών Αλλοδαπών και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων τους σε θέματα τάξης, ασφάλειας και αλλοδαπών, στους αντίστοιχους βοηθούς των οικείων Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθυντών, καθώς και η ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας βάσει των μεταβολών που επέρχονται με τη θέσπιση των γενικών επιθεωρητών Αστυνομίας και των γενικών περιφερειακών αστυνομικών διευθυντών».
Σύμφωνα με την τροπολογία ήταν «απαραίτητη η πραγματοποίηση ορισμένων στοχευμένων ρυθμίσεων, όπως η ανάθεση της εποπτείας και του ελέγχου των Διευθύνσεων Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στον αρχηγό του Σώματος, η θεσμοθέτηση της εποπτείας της νεοϊδρυθείσας Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών από εισαγγελικό λειτουργό (εισαγγελέα ή αντιεισαγγελέα Εφετών) ώστε να εξασφαλιστούν τα εχέγγυα της λειτουργίας και της δράσης της υπηρεσίας αυτής μέσα από θεσμικές διαδικασίες νομιμότητας, διαφάνειας και ελέγχου, η διάσπαση της Διεύθυνσης Ασφάλειας του Κλάδου Ασφάλειας σε Διευθύνσεις Δημόσιας Ασφάλειας και Κρατικής Ασφάλειας, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα του Σώματος ως προς τον χειρισμό των θεμάτων δημόσιας και κρατικής ασφάλειας σε κεντρικό επιτελικό επίπεδο, καθώς και η λειτουργία της Διεύθυνσης Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος όχι ως αυτοτελής Κεντρική Υπηρεσία αλλά ως Υποδιεύθυνση της κεντρικής δομής των Διευθύνσεων Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης, ρύθμιση η οποία θα αποτυπωθεί στο οργανωτικό προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί στο πλαίσιο της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4249/2014».

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport