“Έκδοση Εγκυκλίου για τη διαχείριση κρουσμάτων Covid-19 σε κρατουμένους”

Κοινή ανακοίνωση των Ενώσεων Αστυνομικών Αθήνας, Βορειοανατολικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά

Ικανοποίηση αιτήματος των Ενώσεών μας – Έκδοση Εγκυκλίου για τη διαχείριση κρουσμάτων Covid-19 σε κρατουμένους 

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 100/18 από 27/3/2020 κοινού εγγράφου των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Β/Α Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, με το οποίο αιτούμασταν από την Πολιτεία την έκδοση σαφούς μνημονίου ενεργειών των αστυνομικών για τη διαχείριση πιθανούς κρούσματος Covid-19 σε κρατούμενο, προωθούμενο ιεραρχικά με το υπ’ αριθ. 100/2/25α έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, ενημερώνουμε τα μέλη των Ενώσεών μας ότι εκδόθηκε και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και πρόσφατα στο POL των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας η επισυναπτόμενη Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας, με θέμα: «Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορονοϊού SARS-CoV-2 και προστασία αστυνομικού προσωπικού κατά τη διαχείριση κρατουμένων ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων», όπου περιέχονται με λεπτομέρειες τα προληπτικά μέτρα, οι οδηγίες και οι ενδεδειγμένες ενέργειες για τη διαχείριση πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος, σε κρατουμένους στις Αστυνομικές Υπηρεσίες.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους μας και ειδικά όσους έρχονται σε άμεση επαφή με συλληφθέντες από τις Αστυνομικές Αρχές, να λάβουν γνώση της Εγκυκλίου και σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται η μη τήρηση των προβλεπομένων αυτής, να ενημερώνουν σχετικώς τις Ενώσεις μας.

 

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών/ της Ένωσης Β/Α Αττικής/ της Ένωσης Δυτικής Αττικής / της Ένωσης Πειραιά