Εφετειο: Δικαστική δικαίωση για 15 γυναίκες της ΕΛΑΣ.

Απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου του Εφετείου Αθηνών, που δικαίωσε 15 γυναίκες που είχαν προσφύγει κατά της Ελληνικής Αστυνομίας για οικονομική αποκατάσταση, επικύρωσε το Κ.Ο.Τ.Υ.Π.

Με απόφαση την οποία υπογράφει, ο προϊστάμενος Κ.Ο.Τ.Υ.Π., Υποστράτηγος Γεώργιος Κωτσάκης, το Υπουργείο Εσωτερικών-Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας πρόκειται να αποζημιώσει 15 γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας «σειράς του 2002», οι οποίες αποφοίτησαν από τη Σχολή Αστυφυλάκων, αλλά προσελήφθησαν τέσσερα χρόνια αργότερα.
Όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο της Ελληνικής Αστυνομίας: «Εγκρίνουμε την καταβολή αποζημίωσης ύψους τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (312.907,50€), στις συνολικά δεκαπέντε (15) δικαιούχους, προς αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας που υπέστησαν λόγω της παράνομης παράλειψης των οργάνων του Ελληνικού Δημοσίου να τις προσλάβει αναδρομικώς από 23-10-2002 έως 29-10-2006 στην Ελληνική Αστυνομία, και αναλυτικά στην καθεμία το ποσό των 20.860,50€ (19.848,24€ η επιδικασθείσα αποζημίωση και 1.012,26€ εργοδοτικές εισφορές)« .
Είχε προηγηθεί δικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, που δικαίωνε τις 15 γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ανάλογες δικαστικές αποφάσεις έχουν εκδοθεί δικαιώνοντας πρόσφυγες υπηρετούντων στα άλλα Σωματα Ασφαλείας.

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport