ΕΑΣΥ Πειραιά: “Δεν απεμπολούμε τα εργασιακά μας δικαιώματα”

Ανακοίνωση της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά

Η θέσπιση του Π.Δ. 394/2001 για την Αυτοδικαίως Xρήση των Oφειλόμενων Ημερησίων Αναπαύσεων είναι ένα από τα πιο σημαντικά και κύρια εργασιακά μας δικαιώματα, για την κατάκτησή του δόθηκε, ως γνωστόν μεγάλος αγώνας από την Ομοσπονδία μας ( Π.Ο.ΑΣ.Υ) και τις πρωτοβάθμιες Ενώσεις.

Παρόλα αυτά, η Ένωσή μας, καθημερινά γίνεται δέκτης έντονων παραπόνων από συναδέλφους μέλη της, για τον πολύ μεγάλο αριθμό οφειλόμενων Ημερησίων Αναπαύσεων (ρεπό) και για τα μεγάλα χρονικά διαστήματα (για διαστήματα δύο (2) ή τριών (3) εβδομάδων, πολλές φορές ακόμα και για διάστημα ενός μήνα), στα οποία δεν χορηγείται η εβδομαδιαία οφειλόμενη-προβλεπόμενη Ημερήσια Ανάπαυση, είτε λόγω ελλείψεως προσωπικού, είτε εξαιτίας αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών ή ενδεχομένως της μη χρηστής διοίκησης και της μη σωστής και ορθής κατανομής – διαχείρισης του αστυνομικού προσωπικού.

Η Ημερήσια Ανάπαυση είναι απαραίτητη για την ξεκούραση των αστυνομικών, τη μη σωματική και ψυχική καταπόνησή τους, τη μείωση των κινδύνων λόγω υπερεργασίας και εν τέλει για την αύξηση της αποδοτικότητάς τους.

Μετά τις προφορικές και γραπτές ανακοινώσεις μας προς όλους τους εμπλεκόμενους και επειδή διαπιστώνουμε ότι, όχι μόνο δεν έχει δοθεί λύση, αλλά η κατάσταση επιδεινώνεται περισσότερο και οι οφειλόμενες Ημερήσιες αναπαύσεις αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, καλούμε όλα τα μέλη μας, στα οποία δεν δίδονται Ημερήσιες Αναπαύσεις, να κάνουν χρήση του Νόμου και να περιφρουρήσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα, υποβάλλοντας άμεσα και απαρέγκλιτα αναφορά – γνωστοποίηση αυτοδίκαιης χρήσης οφειλομένων ημερησίων αναπαύσεων προς τις Υπηρεσίες τους, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, ώστε έτσι να διασφαλισθεί το εύρυθμο εργασιακό καθεστώς του Αστυνομικού προσωπικού, σύμφωνα με τους νόμους και τις διαταγές.

​Επισυνάπτεται υπόδειγμα αναφοράς – γνωστοποίησης αυτοδίκαιης χρήσης οφειλομένων Ημερησίων Ηναπαύσεων.

Για το Δ.Σ