ΕΑΠΣ: “Διασφάλιση της υγείας των Πυροσβεστών”

Επιστολή για τις συνθήκες εργασίας στο ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος αποστέλλει η ΕΑΠΣ

image

Αθήνα, 28/06/2016

ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Αντιστράτηγο, κ. Ιωάννη Καρατζιά

ΘΕΜΑ: «Διασφάλιση της υγείας των συναδέλφων ».

Κύριε Αρχηγέ
Από το Σάββατο 25 Ιουνίου μέχρι και σήμερα οι συνάδελφοι των πυροσβεστικών υπηρεσιών Αττικής με την βοήθεια συναδέλφων τους από όλη την Ελλάδα, δίνουν μάχη με τις πύρινες φλόγες στην μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Στεφάνη Βοιωτίας.
Πέρα από την χρήση των προβλεπόμενων και κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, που θεωρούμε ότι από την αρχή οι επικεφαλής των τομέων, επέβλεψαν για την χρήση τους από τους εμπλεκομένους συναδέλφους, φρονούμε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην διοικητική υποστήριξη αυτών σε τροφή και νερό καθώς και στην εξασφάλιση άμεσης υγειονομικής περίθαλψης όπου χρειαστεί, αλλά και όλων των προβλεπομένων για την αποφυγή ατυχημάτων.
Τέλος για πολλοστή φορά επισημάνουμε ότι και αυτό το καλοκαίρι το Πυροσβεστικό Σώμα μάχεται με τις φλόγες χωρίς θεσμοθετημένους κανόνες υγείας και ασφάλειας, το οποίο είχε νομική υποχρέωση η πολιτεία να εξασφαλίσει.

Για την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ & Ε.Α.Π.Σ