Διοικητές και αναπληρωτές Δημοσίων Νοσομοκείων αε Στρατηγοί και Αντιστάτηγοι

Στη δημοσιότητα η λίστα με τις επιλογές Διοικητών και αναπληρωτών Διοικητών των Δημοσίων Νοσοκομείων, την οποία ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας

Μεταξύ των ονομάτων, απόστρατοι Στρατηγοί και Αντιστράτηγοι του Στρατού, τοποθετήθηκαν Διοικητές Δημοσίων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά την επικράτεια.

Στο ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ τοποθετήθηκε ο εα Αντιστράτηγος, Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Ιωάννης Ηλιόπουλος. Αναπληρωτής Διοικητής του ΓΝΑ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” διορίσθηκε ο  ε.α Αντιπτέραρχος και Πρόεδρος της ΕΑΑΑ, Σπυρίδων Καββούρης. Στο ΓΝΑ «ΕΛΠΙΣ» καθήκοντα Διοικητή ανέλαβε εα Οικονομικός ΣΣΑΣ, Ιωάννης Κοτσαρίδης. Στο Νοσοκομείο Κεφαλληνίας τοποθετήθηκε ο εα Αντιστράτηγος Φώτιος Μεσσάρης. Στο Νοσοκομείο Ρόδου ο ε.α. Αντιστάτηγος Γρηγόριος Ρουμάνης. Στο ΓΝ Μυτιλήνης ανέλαβε καθήκοντα ο εα Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπούρης. Μεταξύ άλλων όπως επισημαίνουν γνωρίζοντες την ανθρωπογεωγαφία των νέων διοικητών, θέτουν ως κοινό τους υπόβαθρο ότι προέρχοναι από τη γαλάζια παράταξη.