Δημοτικοί Αστυνομικοί: Τι αλλάζει για όσους γίνονται Ειδικοί Φρουροί

Τέσσερις και όχι δύο μήνες θα είναι, τελικά, η διάρκεια της εκπαίδευσης των πρώην δημοτικών αστυνομικών που θα ενταχθούν στην ΕΛΑΣ ως Ειδικοί φρουροί.

Νομοτεχνική βελτίωση που έφερε (21/02) το βράδυ στο άρθρο 26 του Νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων και Ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας.

ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (EE, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 26 του σχεδίου νόμου, η φράση «η διάρκειά της ορίζεται σε δύο (2) μήνες και οι εκπαιδευόμενοι διαμένουν και σιτίζονται εκτός των κέντρων εκπαίδευσης» αντικαθίσταται με τη φράση «και η διάρκειά της ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες, εκ των οποίων οι δύο (2) πρώτοι μήνες αποτελούν στάδιο θεωρητικής και οι επόμενοι δύο (2) μήνες στάδιο πρακτικής εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι διαμένουν και σιτίζονται εκτός των κέντρων εκπαίδευσης».

Αθήνα, 21 Φεβρουάριου 2017

___________

* aftodioikisi.gr