Δικαστική αποκατάσταση για τον τέως Διοικητή του ΑΤ Ύδρας

Τελεσίδικη απόφαση Εφετείου αναφορικά με δημοσιεύματα των Εφημερίδων «ΕΘΝΟΣ» και «ΕΘΝΟΣ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ» για τον τέως Διοικητή του ΑΤ Ύδρας.

Ο Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. Γεώργιος Κάγκαλος άσκησε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ειδική Διαδικασία) την από 08-01-2015 αγωγή του, στρεφομένη κατά των υπευθύνων των Εφημερίδων «ΕΘΝΟΣ» και «ΕΘΝΟΣ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ» Γεωργίου Μπόμπολα, Αθανασίου Τσεκούρα, Μπάμπη Παπαδάκη, Κωνσταντίνου Μπουρδουκούτα και των δημοσιογράφων Μαρίας Ψαρά και Ελευθερίου Μπιντέλα, καθώς και κατά του Εμμανουήλ Τσακίρη, διά της οποίας ζητούσε να υποχρεωθούν να καταβάλουν εις αυτόν χρηματικό ποσό για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης την οποία προεκάλεσαν εις αυτόν διά καταπτύστων και άκρως συκοφαντικών δημοσιευμάτων – λιβελογραφημάτων τους

Το Δικαστήριο διά της υπ’ αριθμ. 398/2017 αποφάσεώς του έκανε δεκτή την αγωγή και αφ’ ενός μεν διέταξε την άρση της προσβολής της προσωπικότητος του κ. Γεωργίου Κάγκαλου με την δημοσίευση περίληψης της αποφάσεως στις ανωτέρω Εφημερίδες και μάλιστα στις ίδιες θέσεις και στην ίδια έκταση με εκείνην των προσβλητικών δημοσιευμάτων και την παράλειψη στο μέλλον προσβολών, αφ’ ετέρου δε υποχρέωσε τις Εφημερίδες και τους Κ. Μπουρδουκούτα, Μ. Ψαρά και Ελ. Μπιντέλα να καταβάλουν στον ενάγοντα Γ. Κάγκαλο χρηματικά ποσά για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Ως προς τον ιδιώτη οικολόγο Υδρας Εμμ. Τσακίρη η υπόθεσις παραπέμφθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για να εκδικασθεί με την Τακτική Διαδικασία.

Την ανωτέρω απόφαση επεκύρωσε τελεσιδίκως ως έχει το Εφετείον Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 476/2019 απόφαση αυτού.