Διατήρηση μισθού και σύνταξης για τους ανώτατους δικαστικούς που ορίζονται σε θέσεις δημοσίου

Σάλο αναμένεται να προκαλέσει σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί στη βουλή, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες του NantiaReport, θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εξαίρεση των συνταξιούχων ανώτατων δικαστικών από την αναστολή σύνταξης όταν αυτοί θα κατέχουν επιτελικές θέσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (πρόεδροι οργανισμών, γεν. γραμματείς κα).

Πιο συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα στους συνταξιούχους που καταλαμβάνουν θέσεις στο Δημόσιο Τομέα και λαμβάνουν το μισθό που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη θέση, αναστέλεται η καταβολή σύνταξης για όσο διάστημα κατέχουν τη θέση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτό διατηρείται για όλους εκτός από τους συνταξιούχους ανώτατους δικαστικούς, οι οποίοι και θα εξαιρούνται, ως εκ τούτου θα λαμβάνουν εκτός από το μισθό της θέσης και τη σύνταξή τους.