Η «Δ.Α.Δ.Α» για ΛΟΑΤΚΙ Αστυνομικούς εγκρίθηκε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών

Σωματείο για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ Αστυνομικών, ως «Δράση Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου» εγκρίθηκε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Πρόκειται για Σωματείο με την υποστήριξη των δικαιωμάτων Αστυνομικών ΛΟΑΤΚΙ – λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφισεξουαλικοί, τρανς, κουήρ, ίντερσεξ- το οποίο με απόφαση (21/05) του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε το καταστατικό του, ως «Δράση Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου» και στα αγγλικά «Police Action for Human Rights».

Η απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών- είχε απορρίψει προ μηνών ΛΟΑΤΚΙ καταστατικό- δέχθηκε ότι η προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου όπως και η προώθηση της αλληλεγγύης ανάμεσα σε Αστυνομικούς και ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα είναι ένας νόμιμος στόχος βασισμένος στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και στο Σύνταγμα, χωρίς να θίγονται τα χρηστά ήθη και η δημόσια τάξη.

Στα κοινωνικά δίκτυα τα μέλη του νεοσύστατου Σωματείου δημοσιοποίησαν το καταστατικό του ΜΚΟ απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση, χωρίς ιδιαίτερη προσέλευση κοινού.

POLICE_2

Οι δράσεις του Σωματείου

Το Σωματείο «Δράση Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου» περιλαμβάνει δύο ειδικότερα τμήματα με συγκεκριμένες δράσεις:

α) Τμήμα Δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ Αστυνομικών με την επωνυμία “LGBT POLICE ACTION” και

β)Τμήμα Δικαιωμάτων Γυναικών Αστυνομικών.

Οι θεμελιώδεις αρχές και οι σκοποί του Σωματείου :

«1. Η προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η κατάργηση των Διακρίσεων, η διασφάλιση της τήρησης της αρχής της Ίσης Μεταχείρισης και η καταπολέμηση του Ρατσισμού.

2. Η προώθηση και υποστήριξη της Ισονομίας, Ισότητας και της Ίσης μεταχείρισης των Αστυνομικών, ανεξάρτητα από το φύλο, την φυλή, την εθνική – εθνοτική καταγωγή, το θρήσκευμα, την κατάσταση υγείας, την ηλικία, την οικογενειακή ή κοινωνική κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, τα χαρακτηριστικά φύλου, καθώς και η κατάργηση όλων των Διακρίσεων με βάση τους ανωτέρω λόγους ίσης μεταχείρισης, σύμφωνα με τις αρχές που προκύπτουν από το Ελληνικό Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Η κατάργηση των Προκαταλήψεων σχετικά με την ιδιότητα της/του Αστυνομικού από τους Πολίτες και αντίστροφα.

4. Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ Αστυνομικών και ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, μεσοφυλικών και διεμφυλικών ατόμων.

5. Η διασύνδεση των σχετικών εγχώριων δράσεων με αντίστοιχες του εξωτερικού καθώς και με άλλες μη κυβερνητικές εγχώριες οργανώσεις με δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

6. Η συμμετοχή του Σωματείου ως μέλος πανευρωπαϊκών ή και διεθνών οργανώσεων με συναφείς σκοπούς».