Χωρίς συντηρητική εκπαίδευση το Αστυνομικό προσωπικό

Αναποτελεσματική και ελλειμματική γίνεται η άσκηση των καθηκόντων των Αστυνομικών, χωρίς να ακολουθούν πρόγραμμα συντηρητικής εκπαίδευσης, επισημαίνουν τα μέλη της Ένωσης Αξιωματικών Αν.μακεδονίας και Θράκης.

Είναι γνωστό και παράλληλα διαπιστευμένο στην πράξη, ότι η οικονομική συγκυρία της χώρας μας, έχει άμεσες και έμμεσες, δυσμενείς συνέπειες στην αποτελεσματική λειτουργία του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ένας, από τους τομείς που επηρεάζεται [είτε έμμεσα είτε άμεσα], και τον οποίο πρόθεση μας είναι να αναδείξουμε, σχετίζεται με την τεράστια αναγκαιότητα πραγματοποίησης της τακτικής συντηρητικής εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού. Και αυτό γιατί η μη συχνή πραγματοποίηση των απαιτούμενων – προβλεπόμενων εκπαιδεύσεων, καθιστά αναποτελεσματική και ελλειμματική την άσκηση των καθηκόντων των αστυνομικών στα πλαίσια προστασίας της ζωής και της περιουσίας των συμπολιτών μας, ενώ παράλληλα διατρέχει αυξημένο κίνδυνο η σωματική ασφάλεια και ακεραιότητα του προσωπικού, ειδικά στα καθημερινά, σοβαρά περιστατικά που αντιμετωπίζει.
Έτσι για παράδειγμα, ενώ η συντηρητική εκπαίδευση των αστυνομικών προβλέπεται να πραγματοποιείται από όλους ανεξαιρέτως τους αστυνομικούς μέχρι τον βαθμό του Αστυνόμου Α΄ σε ετήσια βάση, λόγω όμως της μείζονος έλλειψης φυσιγγίων από τις υπηρεσίες, μόλις το 1/3 των αστυνομικών εκπαιδεύονται (κυρίως οι ειδικές ομάδες), με αποτέλεσμα ο μέσος αστυνομικός να χρειάζεται να περιμένει ακόμα και αρκετά χρόνια για να εκπαιδευτεί μετά την έξοδό του από την σχολή.
Για τον λόγο αυτό, δια του παρόντος, αιτούμαστε τον εκσυγχρονισμό της συντηρητικής εκπαίδευσης των αστυνομικών, ώστε να ανταποκρίνεται με επάρκεια στις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της εποχής μας, λαμβάνοντας εξαρχής δεδομένη προϋπόθεση την πρόβλεψη αναγκαίων πόρων για την εξασφάλιση αγοράς & διάθεσης φυσιγγίων, σε όλες τις Διευθύνσεις Αστυνομίας της χώρας, για το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού.
Επιπρόσθετα, για την αναβάθμιση του συγκεκριμένου αντικειμένου και την ανάδειξη του ως πρώτης προτεραιότητας ζήτημα προτείνουμε όπως:

α) Τα Τμήματα-Γραφεία εκπαίδευσης σε ολόκληρη την χώρα, να λειτουργούν ανελλιπώς και αδιάλειπτα, τόσο ως εκπαιδευτικός, όσο και ως συμβουλευτικός-ελεγκτικός μηχανισμός, συμβάλλοντας στην επιχειρησιακή μεθόδευση και αξιολόγηση των περιστατικών.
β) Η παρουσία και δεύτερου οπλουργού, ως βοηθού εκπαιδευτή, θα ελαχιστοποιούσε τις πιθανότητες αδυναμίας πραγματοποίησης της εκπαίδευσης, λόγω κωλυμάτων.
γ) Εκτός από την θεωρητική εκπαίδευση, είναι προφανές ότι το σύνολο της πρακτικής εκπαίδευσης, πρέπει να προβλεφτεί ώστε να πραγματοποιείται και κατά την διάρκεια της νύχτας, καθότι αποδεικνύεται στην καθημερινή υπηρεσιακή πραγματικότητα, ότι η πλειονότητα των σοβαρών περιστατικών λαμβάνει χώρα κατά τις νυχτερινές ώρες.
δ) Θα πρέπει να εισαχθεί ο θεσμός της αξιολόγησης του αστυνομικού προσωπικού και κατά την συντηρητική του εκπαίδευση, με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια αλλά και με την προοπτική της βελτίωσης των ικανοτήτων του σε όλους τους τομείς, ενώ θεμιτό θα ήταν, στην όποια διαδικασία στελέχωσης-επάνδρωσης των ειδικών ομάδων της Αστυνομίας (ΟΠΚΕ, ΔΙ.ΑΣ κλπ), να λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση αυτή.

Για το Δ. Σ.