ΑΘΗΝΑ – ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για τη θέση “Ένοπλος Φρουρός Ασφαλείας Εμπορικών Πλοίων” (Maritime Security Operative)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για τη θέση “Ένοπλος Φρουρός Ασφαλείας Εμπορικών Πλοίων” (Maritime Security Operative) και πρόσληψη από νεοσύστατη εταιρεία, η οποία παρέχει πλήρεις υπηρεσίες διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού Ενοπλων Φρουρών Προστασίας Εμπορικών Πλοίων (PCASP) για λογαριασμό Ιδιωτικών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Προστασίας Εμπορικών Πλοίων (PMSCs / Maritime Security Companies) Ελληνικών / Κυπριακών συμφερόντων αλλά και του εξωτερικού (UK και US).

image

Προσφερόμενες παροχές στο προσωπικό οι οποίες θα επεξηγηθούν αναλυτικά κατά τη συνέντευξη / προσωπική ενημέρωση:

Ετήσιο συμβόλαιο με εγγυημένο ετήσιο εισόδημα και “κλειδωμένο” μισθό ανεξαρτήτως εάν το προσωπικό ευρίσκεται σε αποστολή ή σε άδεια.

Μισθός βάσει προσόντων και εμπειρίας. Τραπεζικές διευκολύνσεις στην καταβολή μισθοδοσίας.

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στον εργαζόμενο και υπό προϋποθέσεις στην οικογένειά του (ομαδικό πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης

Επιθυμητά προσόντα / χαρακτηριστικά: Ηλικία: 25 – 50 ετών

Χαρακτήρας: Ηπιος, χαμηλών τόνων, κύρος, σοβαρότητα, συνεργασία, γνώσεις:

Είναι απαραίτητη η αντίληψη επί θεμάτων ΒΜΡ4 και ICOC

Εμφάνιση: Απαιτείται καλός σωματότυπος και καλή φυσική κατάσταση Εμπειρία:

Είναι επιθυμητή η εμπειρία στον κλάδο. Ωστόσο, θα εξετασθούν θετικά περιπτώσεις προσωπικού που έχουν προηγούμενη εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες ή / και πολεμικές τέχνες, υπηρεσίες ασφαλείας, επάρκεια στη χρήση οπλισμού κλπ.

Γνώση Αγγλικών σε βασικό επίπεδο συννενόησης

Απαραίτητα έγγραφα / πιστοποιήσεις:

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να εκτελέσουν τη συγκεκριμένη εργασία, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υφίστανται ή να εκδοθούν εν καιρώ τα ακόλουθα έγγραφα, ενώ η εταιρεία θα συνδράμει στην έκδοση / συγκέντρωση των απαραιτήτων εγγράφων που δεν είναι ήδη στην κατοχή του ενδιαφερόμενου:

Αστυνομική ταυτότητα Αδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης τύπου Α Διαβατήριο πενταετούς ισχύος Πρόσφατο (εντός τριμήνου) Πιστοποιητικό καθαρού Ποινικού Μητρώου Κάρτα Υγείας Ναυτικού (ENG- 1 ) Πρόσφατη (εντός τριμήνου) εξέταση Ναρκωτικών / Ψυχοτρόπων ουσιών & Αλκοόλ Πρόσφατη (εντός τριμήνου) εξέταση Ψυχικής Υγείας Ναυτικό Φυλλάδιο (Seaman Book)

Πιστοποιητικό Βασικής Εκπαίδευσης Ναυτικών (STCW 2010 ) Εμβολιασμός για τον κίτρινο πυρετό Δελτίο αθλητού σκοπευτού.

Για αιτήματα παρακαλούμε συμπληρώστε αποστείλατε το αίτημά σας στην κατωτέρω διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου ή επικοινωνήστε στο αναγραφόμενο τηλέφωνο, τιμή έως 1.800€ , 11:00-17:00
Email : [email protected] Tel : 210 3000907
______
*Militaire.gr/ ergasioulis.eu