“Αστυνομικοί στη πρώτη γραμμή των εκτεθειμένοι σε κίνδυνο”|ΑΠΟΨΗ*

..”Οι Αστυνομικοί λόγω της φύσης της εργασίας τους βρίσκονται στη πρώτη γραμμή των εκτεθειμένων σε εργασιακό κίνδυνο ομάδων. Η απουσία λήψης μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, αποτελούν πλέον μια παγιωμένη εργασιακή κατάσταση που μαρτυρά τον εργασιακό μας μεσαίωνα και την απουσία της πρόληψης”..

image

Έλλειψη προστασίας και πρόληψης
Στη συζήτηση για το ασφαλιστικό κανείς δεν πρέπει να λησμονεί ότι πέρα από τον τομέα των συντάξεων υπάρχει και ο τομέας της υγείας και περίθαλψης. Βέβαια όταν η συζήτηση εισάγεται στο πεδίο της υγείας όλοι επικεντρώνονται στις παροχές για την περίθαλψη και κανείς στην επένδυση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.
Κανείς δεν λέει πως πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη στη περίθαλψη, αλλά όσο καλύτερη πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση έχουμε τόσο μικρότερη θα είναι η απαιτούμενη δαπάνη της περίθαλψης.
Οι Αστυνομικοί λόγω της φύσης της εργασίας τους βρίσκονται στη πρώτη γραμμή των εκτεθειμένων σε εργασιακό κίνδυνο ομάδων. Η απουσία λήψης μέτρων υγιεινής και ασφάλειας όπως: η έλλειψη γαντιών και μασκών, η απουσία εξοπλισμένων φαρμακείων σε περιπολικά και κρατητήρια, η μη απολύμανση των περιπολικών και των κτιρίων και αλλά πολλά αποτελούν πλέον μια παγιωμένη εργασιακή κατάσταση που μαρτυρά τον εργασιακό μας μεσαίωνα και την απουσία της πρόληψης.
Στον τομέα όμως και της έγκαιρης διάγνωσης δεν έχουν γίνει και ιδιαίτερα βήματα προόδου, παρ όλο που υπάρχει σε ισχύ το ΠΔ 45/2008 και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 αυτού στην παράγραφο 3, γίνεται σχετική πρόβλεψη για ιατρικό έλεγχο του Αστυνομικού προσωπικού.
Συγκεκριμένα γίνεται πρόβλεψη για την ανάγκη και το είδος του ιατρικού ελέγχου που χρήζει το υπηρετών προσωπικό ανάλογα με την εκτελούμενη υπηρεσία του. Πλην όμως δεν καθορίζεται ως υποχρεωτική η ιατρική εξέταση θέτοντας χρονικό περιορισμό. Συνέπεια της έλλειψης καθορισμένου χρόνου ιατρικού ελέγχου είναι η συγκεκριμένη διάταξη να μένει ανενεργή. Σε αυτό το σημείο πρέπει να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση παρόμοια με την παρέμβαση που είχε γίνει για την ψυχιατρική εξέταση του αστυνομικού προσωπικού. Δηλαδή οι ιατρικοί έλεγχοι που προβλέπονται στην παράγραφο 3 να γίνουν υποχρεωτικοί, σε οριοθετημένο χρονικό διάστημα και με ευθύνη της υπηρεσίας.

image

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Αντιπρόσωπος ΠΟΑΣΥ
Μέλος ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ