“Αστυνομικοί σε “δεύτερη δουλειά” λόγω ..κρισης”

FB_IMG_1517453587779

_____________

* Εφημερίδα της Ένωσης Αθηνών “Σύγχρονη Αστυνομία”, τ.Δεκεμβρίου 2017 – Ιανουαρίου 2018.