Αστυνομικοί Λασιθίου: “Από που θα προμηθευόμαστε καύσιμα από το νέο έτος”;

Σοβαρό πρόβλημα με τα καύσιμα των οχημάτων αναμένεται να προκύψει από το νέο έτος σε πολλές Διευθύνσεις Αστυνομίας που δεν έχουν δικό τους πρατήριο, μετά την διαταγή του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ να ματαφέρει και να “φορτώσει” στην ουσία τις δαπάνες για τα καύσιμα στις εκάστοτε Διευθύνσεις.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου, η πλήρωση καυσίμων στα υπηρεσιακά οχήματα δε μπορεί να υλοποιηθεί ως ορίζεται από τη διαταγή, καθώς το προσωπικό της ΔΑ δεν είναι εκπαιδευμένο και σε περίπτωση αναντιστοιχίας, ο αστυνομικός που διεκπεραιώσει τη διαδικασία θα βρεθεί υπόλογος και ζητούν άμεσα την απόσυρση της διαταγής.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση της Ένωσης αναφέρονται τα παρακάτω:

“Μετά αγανακτήσεως, προβαίνουμε στην παρούσα ανακοίνωση μας, κατόπιν διαταγής που ήρθε πριν λίγες ημέρες στις Υπηρεσίες κάθε Διεύθυνσης Αστυνομίας για το έτος 2018, όπως κληθούν να υλοποιήσουν προμήθειες καύσιμων κίνησης οχημάτων, ελαστικών επισώτρων και άλλων που θα ακολουθούσουν με ανοιχτούς διαγωνισμούς. Στην περίπτωση της Διεύθυνσης μας που δεν διαθέτει υπηρεσιακό πρατήριο  θα χρειαστεί η υλοποίηση  Διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, χωρίς να υπάρχει έμπειρο προσωπικό ή προσωπικό ειδικών καθηκόντων που να γνωρίζει τις εξειδικευμένες διαδικασίες ώστε να μην καταστεί στο μέλλον υπόλογο για πράξεις ή παραλείψεις τις οποίες δε γνωρίζει  και δε μπορεί να αποφύγει ,καθόσον δεν έχει παρακολουθήσει ούτε μια εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο του θέματος με ευθύνη του Αρχηγείου.
Πέραν των ανωτέρω ένας Διεθνής Διαγωνισμός για να υλοποιηθεί προϋποθέτει να υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κοντά στους τρεις έως έξι  μήνες (για δημοσίευση , υποβολή ενστάσεων κ.λ.π) , όπου τώρα διανύουμε τα μέσα Δεκεμβρίου. Ερωτάσθε από την 01-01-2018 οι Υπηρεσίες μας, από πού θα προμηθεύονται καύσιμα ;
Επίσης με την ανωτέρω διαταγή η εκκαθάριση των δαπανών αυτών  θα γίνεται από τις κατά τόπου Υ.Δ.Ε ,χωρίς δε αυτές να έχουν ενημερωθεί ή να έχουν λάβει σχετικές εγκυκλίους  επ’ αυτού.
Από το σύνολο δε της Νομοθεσίας γίνεται σαφές ότι, οποιαδήποτε παράλειψη από τους αρμόδιους χειριστές των Γενικών και Μερικών Διαχειρίσεων είναι δυνατόν να προκαλέσει ανυπέρβλητα προβλήματα που επισύρουν αυστηρές νομικές και διοικητικές κυρώσεις, χωρίς να αποκλείεται και ο άμεσος χρηματικός καταλογισμός σε βάρος των υπαιτίων σε περίπτωση επελεύσεως οικονομικής ζημίας του Δημοσίου, καθιστώντας τους αστυνομικούς υπαλλήλους – διαχειριστές των οικονομικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας «έρμαια» των συνεχόμενων αλλαγών της νομοθεσίας και κατ’ επέκταση του τρόπου αντιμετώπισης των δαπανών, για την κατανόηση των οποίων απαιτείται νομική υποστήριξη.
Ως Συνδικαλιστική οργάνωση που σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1264/82 και του άρθρου 23 του Συντάγματος , έχει ο σκοπό την προάσπιση και την διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και συμφερόντων των αστυνομικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου , σας προτείνουμε τα κάτωθι :
α) Την άμεση απόσυρση της ανωτέρω σχετικής διαταγής και την  δυνατότητα υλοποίησης προμηθειών από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας μόνο με τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του πρόχειρου διαγωνισμού (και όχι του ανοιχτού διαγωνισμού), διαδικασίες που ήδη γνωρίζουν οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τα οικονομικά θέματα και δε θα δημιουργήσουν πρόσθετα υπηρεσιακά προβλήματα όπως ακινητοποίηση του στόλου οχημάτων λόγω καυσίμων ή βλαβών, καθώς και καταλογισμούς σε συναδέλφους λόγω άγνοιας ή λαθών.
β) Εκπαίδευση του αστυνομικού – πολιτικού προσωπικού των μερικών και γενικών διαχειρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Συγκεκριμένα η εκπαίδευση προτείνεται να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένα στελέχη αναφορικά με το Νόμο των Δημοσίων Συμβάσεων και με πρακτική εκπαίδευση σε όλες τις πλατφόρμες (ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ermis.gov.grκ.λ.π.).
γ)  Άμεση έκδοση εγκυκλίου για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να μην υπάρχουν συνεχώς λάθη και αμφιβολίες σχετικά με τη σύνταξη των δικαιολογητικών των δαπανών.
Μετά Τιμής!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Υ. Ν. Λασιθίου