Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ: Εκδόθηκε διαταγή για τις Βεβαιώσεις αποδοχών- για το ένστολο προσωπικό- έτους 2019 για φορολογική χρήση

Εκδόθηκε από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ η σχετική διαταγή για το ένστολο προσωπικό

Εκδόθηκε (10/04) από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας η διαταγή -αφορά το ένστολο προσωπικό – χορήγησης των προσωποποιημένων Βεβαιώσεων αποδοχών έτους 2019 για φορολογική χρήση μέσω taxisnet, για τις δηλώσεις εισοδήματος που θα υποβάλλουν.

Σημειώνεται ότι στις χορηγούμενες Βεβαιώσεων αποδοχών έτους 2019, είναι υπολογισμένες και οι κρατήσεις για μάχιμη πενταετία, και ΤΕΑΠΑΣΑ,ΤΕΕΑΠΛ, εισφορές που έχουν δοθεί για αναγνώριση Σχολής κλπ.