Αρχ.ΕΛΑΣ: “Απόταξη” για τους ενστόλους που λαμβάνουν δημόσια θέση για το δημοψήφισμα

Παρέμβαση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ, προς τους ενστόλους, να απέχουν από το “διχασμό” του δημοψήφισματος.

image

Με εντολη του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ, απαγορεύεται οι Αστυνομικοι να λαμβάνουν δημόσια θέση υπέρ του “ναι” ή του “όχι” στην αποτροπή συμπεριφορών “εκτροπής”.
Με εσωτερική εντολή προς τις Διευθύνσεις, ζητήθηκε από τους Διοικητές των Υπηρεσιών, να συγκαλέσουν συγκέντρωση ώστε να ενημερωθεί το ένστολο προσωπικό (29/06) να απέχουν από δημόσιες εκφράσεις και τοποθετήσεις για το επικείμενο δημοψήφισμα (05/06).
Ηδη κάποιες υπηρεσίες εχουν πραγματοποιήσει συγκεντρώσεις-ενημέρωσης για το ενστόλο προσωπικό, και ενημερώθηκαν πως, “οποιαδήποτε καταγγελία για δημόσια θέση ενστόλου, από πολίτη ή απο συνάδελφό του, αναφορικά με το δημοψήφισμα, και δημόσια θέση υπέρ του “ναι” ή του “όχι”, θα θέτει αυτομάτως αίτημα προς απόταξη”.
Όπως διευκρινίζεται από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ, η εγγραφή διαταγή παραπέμπει στις διατάξεις του εκλογικού νόμου που έχει δημοσιευτεί στο Π.Δ. 26/2012.
Στο άρθρο 118 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «Οι δικαστικοί, διοικητικοί στρατιωτικοί, αστυνομικοί, δημοτικοί υπάλληλοι, δήμαρχοι, και δημοτικοί σύμβουλοι, δικαστικοί αντιπρόσωποι, μέλη εφορευτικών επιτροπών, γραμματείς ή διερμηνείς αυτών, που αμελούν ή δείχνουν απείθεια στην έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων που τους επιβάλλονται από τις διατάξεις του παρόντος, ή επεμβαίνουν ενεργώς και με τρόπο που δεν επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις σ’ εκλογικές ενέργειες ή δείχνουν συμπεριφορά ασυμβίβαστη προς τα αξιώματα και τις ιδιότητές τους σε ζητήματα εκλογικά, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών μέχρι δύο χρόνια και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Ποινικού Κώδικα, από έξι μήνες μέχρι δύο χρόνια».

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport