Απόφαση για καταβολή τόκων 5αετίας στα αναδρομικά ενστολων και Ειδικά Μισθολόγια

Απόφαση για τα αναδρομικά των ενστόλων και τα Ειδικά Μισθολόγια έλαβε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

Με άμεσα εκτελεστή απόφαση το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών επιβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο την καταβολή τόκων επί των ποσών που χορηγήθηκαν στα αναδρομικά του 2018 και για μία πενταετία -από το Μάιο του 2015 έως και 30/04 2019, σε ενστόλους και Ειδικά Μισθολόγια. Το διατακτικό της υπ’αριθ. 14545/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας ορίζει ότι:

«Δέχεται την αγωγή, κατά τα λοιπά, ήτοι ως προς το παρεπόμενο αίτημα επιδίκασης τόκων στους λοιπούς ενάγοντες.
Αναγνωρίζει την υποχρέωση του εναγομένου να καταβάλει σε καθέναν από τους ενάγοντες αυτούς το ποσό του οφειλόμενου νόμιμου τόκου επί του ειδικότερα αιτηθέντος με την αγωγή για καθέναν από αυτούς κεφαλαίου, υπολογιζομένου (του ως άνω τόκου) με επιτόκιο 6% από την επίδοση της αγωγής (στις 05.05.2015) και μέχρι τις 30.04.2019, κατά το άρθρο 21 του από 26.06/10.07.1944 β.δ. και από 01.05.2019 μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, με επιτόκιο υπολογιζόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 4507/2019».

Περίπου 300.000 οι δικαιούχοι

Η απόφαση χαρακτηρίζεται πρωτοποριακή καθώς αναγνωρίζει την υποχρέωση του Δημοσίου να καταβάλλει σε Αστυνομικούς, Πυροσβέστες Λιμενικούς, Στρατιωτικούς κλπ, αλλά και σε Πανεπιστημιακούς γιατρούς του ΕΣΥ τον νόμιμο Τόκο ύψους 6% επί των ποσών που είχαν λάβει σε υλοποίηση αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες είχαν κρίνει “..αντισυνταγματικές τις περικοπές των μισθών και την κατάργηση των Δώρων του Ν. 4093/2012 για τους ένστολους υπαλλήλους και τον Δεκέμβριο του 2018, βάσει του ν. 4575/2018, η τότε κυβέρνηση είχε καταβάλει εφάπαξ το κεφάλαιο που διεκδικούσαν”..

[pdf-embedder url=”http://www.nantiareport.gr/wp-content/uploads/2019/11/14545-2019-ΔΠΡΩΤΑΘ.pdf”]